Ons engagement

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur) en gaat over hoe DPG Media haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Ons ESG-beleid

Bij DPG Media doen we elke dag verslag van wat er speelt in de maatschappij en hoe deze verandert. Verschillende merken doen dat zelfs al honderden jaren. Met de manier waarop onze media worden gemaakt, hebben we ook impact op de maatschappij en het milieu.


De zes pijlers van ons ESG-beleid

De zes pijlers van het ESG-beleid vormen de leidraad voor hoe DPG Media positieve impact wil vergroten en de negatieve effecten wil verkleinen. Alleen door er samen aan te werken, kan daar invulling aan worden  gegeven. Net zoals bij het maken van onze media.