Ons engagement

ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur) en gaat over hoe DPG Media haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. De manier waarop onze media worden gemaakt heeft ook impact op de maatschappij en het milieu.

De zes pijlers van ons ESG-beleid

De zes pijlers van het ESG-beleid vormen de leidraad voor hoe DPG Media positieve impact wil vergroten en de negatieve effecten wil verkleinen. Alleen door er samen aan te werken, kan daar invulling aan worden  gegeven. Net zoals bij het maken van onze media.