Privacybeleid

B2B producten & corporate website

Laatste update: juni 2024

Bij DPG Media zetten we gegevens in om mensen op de best mogelijke manier te inspireren, informeren en entertainen, over al onze merken heen. Ook al ben je een professionele klant, partner of leverancier: respect voor jouw privacy staat centraal. Daarom doen we ons uiterste best om in dit privacybeleid in duidelijke taal uit te leggen welke gegevens we verzamelen, waarvoor we die willen gebruiken en welke rechten en keuzes jij hierbij hebt. 

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op het gebruik van gegevens binnen de professionele context van de corporate website (www.dpgmediagroup.com) en B2B producten zoals BE-Entertainment, DataLab, DPG Ad Manager, DPG Grow of DPG Direct.

Maak je als consument gebruik van onze diensten? Dan is er een ander privacybeleid van toepassing. Je vindt de link steeds terug onderaan de website of in de app van je favoriete merk. 

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van je gegevens? 

DPG Media Group NV, met maatschappelijke zetel te Mediaplein 1, 2018 Antwerpen (en met ondernemingsnummer 0440.653.281), is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Je kan ons steeds contacteren via privacy@dpgmedia.be of per post op het bovenstaand adres. 

DPG Media Group is een overkoepelende groep die actief is in Nederland, België en Denemarken. 

Waarop is dit beleid van toepassing? 

Dit beleid is enkel van toepassing op het gebruik van gegevens binnen de professionele relatie die je met DPG Media hebt. Ben je een contactpersoon bij een leverancier, adverteerder, professionele klant of partner? Vuil je op een B2B of de groeps-website een formulier in of maak je gebruik van een B2B product zoals DataLab, DPG Ad Manager of DPG Grow? Dan is dit beleid op jou van toepassing. 

Welke gegevens verzamelt DPG Media? 

Als je gebruik maakt van de professionele diensten van DPG Media en/of naar een B2B of groeps-website surft, dan kunnen we de volgende soorten gegevens verzamelen.  

Gegevens die je zelf deelt: 

  • Identificatie- en contactgegevens zoals je naam, aanspreking, (professioneel) e-mailadres, (professioneel) telefoonnummer, kantooradres, functie, werkgever, die je opgeeft wanneer je DPG Media contacteert (bv. In het kader van commerciële onderhandelingen), een professioneel account aanmaakt, of deelneemt aan een event of enquête. 

  • Communicatievoorkeuren die ons vertellen welke communicatie je wenst te ontvangen en via welke kanalen (e-mail, push notificaties, per post of telefonisch). 

  • Enquêtes en surveys. Gegevens die je vrijwillig opgeeft wanneer je deelneemt aan een marktonderzoek, survey of een vragenlijst invult. 

  • Andere gegevens die je zelf meedeelt zoals wanneer je ons zelf contacteert met bepaalde vragen of voorstellen. 

Gegevens die we verzamelen wanneer je onze online diensten gebruikt:

Indien je privacy-instellingen dit toelaten, kunnen we de volgende gegevens verzamelen wanneer je onze websites, applicaties of platformen gebruikt:

  • Gebruiksgegevens zoals de topics die je leest, de diensten waar je interesse in hebt of je zoekopdrachten. Op basis van deze gegevens kunnen we een inschatting maken van je professionele noden, voorkeuren en interesses. 

  • Gegevens over je toestel zoals IP-adres, merk, en het type toestel of browser waarmee je onze diensten gebruikt. Op basis van je IP-adres kunnen we een ruwe inschatting van je locatie maken. 

Om deze types gegevens te verzamelen, maken we gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Hierover kan je meer te weten komen in ons cookiebeleid. 

Waarvoor gebruikt DPG Media mijn gegevens en op welke basis?

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden: 

Onze professionele diensten verlenen

In de eerste plaats verzamelen we je gegevens om je onze professionele diensten te kunnen verlenen. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat je een account aanmaakt om toegang te krijgen tot bepaalde B2B platformen zoals DataLab. Of eenvoudiger: stel je ons een vraag, dan moeten we weten hoe we je opnieuw kunnen contacteren. 

Je gegeven worden in zulke gevallen verwerkt op basis van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan of het gerechtvaardigd belang van DPG Media om haar professionele diensten aan te bieden. 

Je op de hoogte houden

In het DNA van ons bedrijf zit een sterke passie om te informeren, inspireren en entertainen. Daarom houden we je graag op de hoogte van het laatste nieuws binnen ons professioneel werkveld (bv. advertising) of van nieuwigheden die we je zelf te bieden hebben.

Om je via e-mail, push notificaties of andere elektronische berichten te kunnen bereiken, hebben we doorgaans je toestemming nodig. Daarnaast kan je ook via de post en telefonisch gecontacteerd worden zolang je niet hebt laten weten dit liever niet te willen. 

Tenslotte is er ook communicatie die we je moeten sturen omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bvb. wanneer we onze advertentievoorwaarden willen wijzigen) of omdat dit met jou of je werkgever zo overeengekomen was (bv. binnen het kader van commerciële of contractuele relaties). 

Het gebruik van onze diensten analyseren 

We kunnen je gegevens gebruiken om onze producten en diensten te analyseren. Op die manier kunnen we fouten of problemen detecteren en oplossen, en in kaart brengen welke functionaliteiten populair zijn zodat we ze verder kunnen ontwikkelen. 

We doen dit grotendeels op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze producten zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de gebruikers. Wanneer we hiervoor gebruik maken van gegevens die we via cookies verzamelen, dan houden we wel steeds rekening met jouw toestemming. 

Je relevante advertenties tonen 

Wanneer je hiervoor toestemming geeft via je privacy instellingen, kunnen we gerichte advertenties voor onze producten en diensten tonen op websites en in apps van andere bedrijven of binnen ons eigen DPG-netwerk. 

Misbruik en fraude voorkomen 

We kunnen je gegevens gebruiken om illegale of vermoedelijk illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en om onze gebruiks- of advertentievoorwaarden te handhaven. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsbelangen te verdedigen. 

Wet- en regelgeving naleven

Je gegevens kunnen verwerkt worden wanneer dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving waar DPG Media onderhevig aan is en in het kader van audits en controles. Daarnaast kunnen we wettelijk verplicht worden om informatie bekend te maken aan bepaalde overheidsinstellingen zoals de politie, het gerecht of de hulpdiensten. 

Welke andere partijen kunnen mijn gegevens ontvangen? 

DPG Media verkoopt je persoonsgegevens niet en staat derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Concreet kunnen we je gegevens met volgende partijen delen: 

  • Dienstverleners. We kunnen gebruik maken van derde partijen om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te ondersteunen bij het leveren van onze producten of diensten. Het is daarbij mogelijk dat deze dienstverleners toegang hebben tot je persoonsgegevens. In ieder geval staan wij hen enkel toe om deze gegevens volgens onze instructies te verwerken en is het hen niet toegestaan om ze voor andere of hun eigen doeleinden aan te wenden. 

  • Sociale media platformen. Op jouw aanwijzing of met jouw toestemming kunnen we gegevens doorgeven aan sociale media platformen waarbij bepaalde gegevens met het platform in kwestie gedeeld worden. 

  • Overige. Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken, om fraude op te merken, te voorkomen of anderszins aan te pakken of om de rechten en eigendommen van DPG Media te beschermen. Als er voldoende juridische grondslag voor is, dan kunnen we je gegevens delen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze advertentievoorwaarden of gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen of in geval van zakelijk overdrachten zoals reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen. 

Wanneer deze partijen gegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgen we ervoor dat ook daar je gegevens beschermd blijven zoals vereist onder Europese wetgeving. Dit doen we door het opnemen van standaardclausules in ons contract met deze bedrijven, tenzij de verwerking plaatsvindt in een land dat door de Europese Commissie erkend is als een land dat passende gegevensbescherming biedt.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Concreet betekent dit dat we alle types gegevens die hogerop vermeld staan bijhouden zolang je een professionele relatie met ons hebt of een account hebt bij ons. Wanneer je geen actieve professionele relatie meer hebt met ons of je account niet meer gebruikt, houden we je persoonsgegevens nog 2 jaar in onze systemen, voor het geval je toch nog terug actief wordt of opnieuw een professionele relatie met ons krijgt. 

Na afloop van die periode van 2 jaar, wordt je account afgesloten en worden alle eraan gekoppelde gegevens verwijderd. 

Gebruiksgegevens houden we bij tot 25 maanden na creatie. Inzichten die we op basis van van deze gegevens verwerven, houden we bij afhankelijk van het doeleinde max. 5 jaar bij. 

Jouw rechten

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Daarom kan je bij DPG Media je recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing uitoefenen. Deze verzoeken kan je aan ons richten via privacy@dpgmedia.be

Verder beschik je ook over het recht op beperking, overdraagbaarheid en bezwaar (tegen direct marketing). Deze rechten kan je uitoefenen door ons te contacteren via privacy@dpgmedia.be.

Als je voor een bepaald gebruik van je gegevens toestemming hebt gegeven, dan heb je het recht om die steeds opnieuw in te trekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds uitschrijven via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail. Merk je dat dit toch niet het geval is, meld het ons dan meteen via privacy@dpgmedia.be.  

Sommige van deze rechten zijn niet absoluut. Zo kunnen we in bepaalde gevallen niet voldoen aan je verzoek tot verwijdering omdat we bv. wettelijk verplicht zijn om die gegevens bij te houden. Dit laten we je dan uiteraard weten. 

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit (België) of de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland). 

Cookies en gelijkaardige technologieën 

Onze websites, applicaties en communicaties kunnen gebruikmaken van cookies en gelijkaardige technologieën zoals pixels. Wanneer de informatie in zo’n cookie een persoonsgegeven uitmaakt, dan is dit privacybeleid integraal van toepassing op de desbetreffende gegevens. 

Meer informatie over de soorten cookies en waarom DPG Media deze gebruikt, kan je terugvinden in ons cookiebeleid. 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming 

DPG Media doet niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Concreet betekent dit dat we je gegevens nooit zullen gebruiken om zonder menselijke tussenkomst beslissingen te nemen die rechtsgevolgen of andere significante gevolgen voor jou hebben. 

Nog vragen over privacy? 

In geval van vragen over dit privacybeleid kan je de Data Protection Officer (DPO) van DPG Media contacteren via privacy@dpgmedia.be of per brief: DPG Media Group NV, Mediaplein 1, 2018 Antwerpen, t.a.v. de DPO. 

We zullen af en toe dit privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Bij ingrijpende wijzigingen brengen we je steeds op de hoogte voordat ze van kracht worden.