Reduceren ecologische voetafdruk

In 2022 zijn we gestart met het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van ons bedrijf. Dit gebeurt conform het Greenhouse Gas Protocol, dat de uitstoot indeelt in scope 1, 2 en 3. We zijn eveneens gestart met een reductieplan.

  • In 2022 telde de CO2-uitstoot van onze gebouwen op tot 13,2 kiloton CO2 en die van het wagenpark tot 4,2 kiloton CO2. Scope 1 en 2 (elektriciteits-, gas- en brandstofverbruik) komt daarmee op 17,4 kiloton CO2.

  • Uitstoot door aangekochte materialen, diensten, afval, woon-werkverkeer en meer (scope 3) schatten we vooralsnog rond de 180 kiloton. De definitieve rapportage moet in 2023 klaar zijn.

  • Het aantal kiloton in scope 1 en 2 zal de komende jaren moeten verminderen door duurzamer en minder energieverbruik van de huidige panden, een snellere elektrificatie van het wagenpark en een duurzaam mobiliteitsbeleid, en oplevering van het nieuwe kantoor Mediavaert in Amsterdam (2024). Het grootste houten kantoorgebouw in Europa zal veel zuiniger zijn in energieverbruik. DPG Media betrekt in 2024 het duurzame kantoorpand Mediavaert in Amsterdam. Het gebouw is ontworpen met aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en energieverbruik, en heeft het prestigieuze BREEAM-label 'Excellent' ontvangen. Mediavaert wordt het grootste hout-hybride gebouw van Europa, waarbij het merendeel van de constructie uit CO2-neutraal Kruislaaghout bestaat. Groenvoorzieningen rondom het gebouw dragen bij aan biodiversiteit, terwijl wateropslagsystemen en waterbesparende voorzieningen worden toegepast. Het pand wordt voorzien van zonnepanelen en zal volledig vrij zijn van fossiele brandstoffen.

Lees meer