DPG Media logo op gebouw in Antwerpen

Management

Executive Committee in België & Nederland

Verantwoordelijkheden van het Executive Committee

Het Executive Committee (ExCo) werd in 2020 opgericht en bestaat uit zes leden die zorgen voor één centrale aansturing van België en Nederland. De ExCo-leden zijn in het dagelijks bestuur een aanspreekpunt voor verschillende inhoudelijke domeinen. Erik Roddenhof (CEO & CEO van DPG Media Nederland) richt zich als CEO van het ExCo op B2B, online services, staf en redactie/content NL. Kris Vervaet (CEO van DPG Media België) neemt de functie van CDO op zich en opereert op het snijvlak van redacties, marketing, sales, online services en IT. Bert Willemsen vervult de functie van CMO en is verantwoordelijk voor de lezersinkomsten. Piet Vroman (CFO) is verantwoordelijk voor finance, legal & operations.

BENE-directie

Verantwoordelijkheden van de BeNe-directie

De BENE-directie is in het leven geroepen om de samenwerking tussen België en Nederland beter vorm te geven. Ze bestaat uit de Belgische en Nederlandse directeuren, vergadert maandelijks over de voortgang en bespreekt de samenwerking tussen de beide landen.

Vanzelfsprekend hebben de Belgische en Nederlandse markten elk specifieke eigenschappen en zullen er ook altijd culturele verschillen bestaan. De lokale en onafhankelijke redactionele producten van DPG Media zullen altijd de basis vormen van het portfolio in beide landen. Maar het ‘BENE-aansturen’ leidt wel tot meer ondernemerschap en een versnelde digitale ontwikkeling. In beide landen hebben we een breed portfolio van nieuwsmedia, radio, tijdschriften en online services, wat het gemakkelijker maakt om ‘best practices’ en kennis te delen.