Independer.be is een onafhankelijke online verzekeringsmakelaar in België. Particulieren kunnen op de site de voor hen meest voordelige autoverzekering afsluiten nadat ze prijzen en dekkingen hebben vergeleken. Later dit jaar wordt het gamma aan verzekeringsproducten verruimd.

Independer.be heeft de ambitie de Belgische verzekeringsmarkt transparanter en toegankelijker te maken voor elke consument. Klanten kunnen niet alleen snel en eenvoudig de prijzen van verzekeringspolissen vergelijken maar ook rekenen op onafhankelijk advies en bemiddeling, zowel bij het afsluiten van een polis als bij het begeleiden bij schade als daar nood aan is.

Drie leidinggevende verzekeraars gaan de samenwerking aan met Independer.be: Corona Direct, Ethias en Yuzzu. Anderen zitten in de pijplijn. Bij de selectie van verzekeraars houdt Independer.be rekening met het productgamma en de service van de verzekeraar. Vooral partners die scherpe prijzen combineren met een kwalitatief aanbod komen in aanmerking. 

Naar Independer