Piet Vroman, CFO DPG Media

Na voorzichtig begin eindigt 2023 in schoonheid

De papierprijzen lagen in 2023 nog steeds op een historisch hoog niveau, de personeelskosten stegen met 3% en ook het komende jaar zullen deze kosten door de nieuwe cao-afspraken verder oplopen. Toch kijkt CFO Piet Vroman (56) terug op een financieel stabiel jaar voor DPG Media.

Omzet
DPG Media sloot het boekjaar 2023 af met een omzet van € 1,8 miljard, 2% lager dan vorig jaar. De lezersinkomsten bleven nagenoeg stabiel en kwamen uit op € 859 miljoen. Bij de nieuwsmedia groeide de omzet met 1,6%, terwijl de omzet met 4,8% daalde bij de magazines.

De advertentie-inkomsten kwamen uit op € 580 miljoen. In de eerste helft van het jaar zagen we een daling van de advertentiebestedingen, terwijl die in de tweede jaarhelft weer een groei lieten optekenen. Vooral de radio-inkomsten zijn het afgelopen jaar mooi gegroeid. Ruim 80% van het totaal komt uit digitale en audiovisuele advertenties. Affiliate- en classifieds-inkomsten groeiden stevig, vooral dankzij een forse groei bij Independer en Automotive MediaVentions. De omzet kwam afgelopen jaar uit op € 140 miljoen, een groei met 10%.

Na de forse kostenstijging in 2022 viel een aantal kostenposten het afgelopen jaar terug. De papierprijzen vielen terug ten opzichte van de piek in het vierde kwartaal van 2022, waardoor ze gemiddeld onder het niveau van 2022 lagen. Toch zitten de papierprijzen nog steeds op een historisch hoog niveau. De totale productie- en aankoopkosten daalden met € 47 miljoen. De personeelskosten stegen met 3% naar € 536 miljoen en in 2024 zullen deze kosten verder oplopen als gevolg van de nieuwe cao-afspraken. De afschrijvingen liepen op naar € 75 miljoen. Vanaf september schrijven we ook de nieuw verworven Nederlandse radiolicenties lineair af over een periode van twaalf jaar.

“Vooral de radio-inkomsten zijn het afgelopen jaar mooi gegroeid”

Piet Vroman
CFO DPG Media Group
Portret Piet Vroman

Resultaten
Na een voorzichtige start van het jaar is 2023 uiteindelijk in schoonheid geëindigd. Uiteindelijk eindigde de ebitda afgelopen jaar op € 360 miljoen, een marge van 20,1% op de omzet. Dat is een daling met 1,5%. De € 360 miljoen splitst zich op in 61% voor Nederland (€ 220 miljoen), 37% voor België (€ 132 miljoen) en 2% voor Denemarken (€ 8 miljoen). De ebitda na leasingkosten komt uit op € 336 miljoen.

Na het in mindering brengen van financiële resultaten (€ 15 miljoen), vennootschapsbelastingen (€ 73 miljoen) en het resultaat van de deelnemingen, kwam het nettoresultaat van de groep uit op € 197 miljoen, net onder de € 201 miljoen van 2022. Vorig jaar was er voor € 26 miljoen resultaat uit stopgezette activiteiten. Dit jaar bleef dat beperkt tot € 2,3 miljoen. Het uiteindelijke resultaat van de groep kwam daarmee voor 2023 uit op € 199 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen voor rekening van derden.

Balans
Het eigen vermogen van de groep groeide naar € 877 miljoen, of 46% van het balanstotaal. De vrije cashflow werd beïnvloed door de verdere investering in Mediavaert, het nieuwe onderkomen in Amsterdam. Eind 2023 was er voor € 122 miljoen geïnvesteerd in deze nieuwbouw, die in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik zal worden genomen. De komende jaren zullen de huurlasten als gevolg van deze investering met ruim € 8 miljoen dalen. Daarnaast was er de investering in de radiolicenties in Nederland, waarbij € 47 miljoen werd vooruitbetaald voor de komende twaalf jaar.

De netto financiële schuld kwam uit op € 288 miljoen, of 0,8 keer de ebitda. Daarvan is € 284 miljoen afgesloten op lange termijn aan een vaste rente. De voorgenomen overname van RTL Nederland zal het schuldniveau in 2024 uiteraard doen stijgen. Ook voor deze geplande overname kan de groep weer op haar loyale bankengroep rekenen, waarmee een nieuwe kredietfaciliteit voor de komende 5,5 jaar werd overeengekomen.