Wat doen we bij DPG Media op het gebied van diversiteit en inclusie?

Vanuit de MeToo-beweging die eind 2017 opkwam, is binnen DPG Media de taskforce ‘Diversiteit en Inclusie’ opgezet. Sinds januari 2021 heet dit het ‘Netwerk Diversiteit en Inclusie’ met directeur B2B Sharita Boon (40) als voorzitter. In het netwerk zitten momenteel 23 mensen uit alle lagen van de organisatie — sales, marketing, redactie. Het netwerk richt zich op drie pijlers:

1 Verbindend leiderschap

2 Inclusieve organisatie

3 Inclusieve beeldbepaler.

Het doel van het netwerk is om meer bewustwording te creëren en organisatorisch te versnellen op diversiteit en inclusie, zegt Sharita Boon: ‘Neem bijvoorbeeld de verhouding mannen en vrouwen. Organisatiebreed is die verhouding ongeveer gelijk verdeeld. Maar ga je inzoomen, dan zie je verschillen. Bij de magazines zitten bijvoorbeeld veel meer vrouwen. En in de managementlagen zie je in de hogere lagen meer mannen. Maar we werken eraan: vorig jaar zijn er meer vrouwelijke hoofdredacteuren bijgekomen en ook op directieniveau zijn er meer vrouwen.

Kim Einder (32), samensteller bij NU.nl, zit ook in het netwerk. Zij is de team lead van de pijler Inclusieve beeldbepaler en voert voor de commissie ‘NUcompleet’ veranderingen door op haar redactie. Denk aan bronnen vinden die een betere afspiegeling vormen van de samenleving of aan de fotoselectie bij verhalen. En natuurlijk aan taalgebruik. ‘Schrijf je ‘trans vrouw’ met of zonder spatie? Wat doe je met homohuwelijk? Wij gebruiken dat niet meer, want het is gewoon een huwelijk. Dit zijn dingen die we hebben geleerd van lezers die het ons melden.

Vanuit de pijler Inclusieve organisatie werkt Sharita Boon aan verschillende initiatieven, bijvoorbeeld via programma’s op het gebied van leiderschap. ‘Vorig jaar hebben we een pilot gedraaid met ‘Executive for a Day’, waar je op de stoel gaat zitten van CEO Erik Roddenhof en strategische thema’s probeert op te lossen vanuit jouw eigen blikveld. Er is het initiatief ‘Swap je feestdag’, waarbij je de standaard Nederlandse feestdagen kunt ruilen met dagen die voor jou wel relevant zijn. We geven trainingen over inclusieve communicatie en inclusief werven en selecteren.’

‘Ook bicultureel zijn we ons aan het bewegen. In januari zijn we gestart met een vijf maanden durend traineeship Journalistiek talent om meer mensen met een biculturele achtergrond te werven voor onze redacties.’ Elke vrijdag krijgen twaalf zij-instromers training over journalistiek en verhalen vertellen. Kim Einder heeft al zes trainees over de vloer gehad bij NU.nl: ‘Ik was eerlijk gezegd best sceptisch; hoe kun je nu mensen in één dag per week klaarstomen? Maar je bereikt meer dan je denkt. En je kunt zo nieuwe mensen binnenhalen. Die brengen ook weer verhalen mee vanuit hun eigen achtergrond.’

Bij de Sociaal Economische Raad (SER) hebben we tevens een charter ‘Diversiteit’ ingediend. Daar zit een plan achter waar we ons aan verbinden. Zodra je je extern uitspreekt, kunnen anderen je daar op aanspreken en hebben ze daar een controlerende functie in.’