Reduceren ecologische voetafdruk

Onze bijdrage aan het terugbrengen van de broeikasgasuitstoot en spaarzaam omgaan met de wereld om ons heen.

Onze ecologische voetafdruk

Alle activiteiten van DPG Media en haar medewerkers stoten broei­­kas­gassen uit. Hoeveel precies wordt in kaart gebracht volgens de internationale standaard op dit gebied: het Greenhouse Gas Protocol, kortweg GHG-protocol. Er zijn diverse broeikasgassen, maar het protocol rekent al die gassen om naar één gas, namelijk koolstofdioxide, en spreekt dan ook over een CO2-equivalent.

Lees meer

Mediavaert

Het Nederlandse hoofdkantoor Mediavaert is ontworpen met aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en energieverbruik, en heeft het prestigieuze BREEAM-label ‘Excellent’ ontvangen. Een belangrijke keuze in het ontwerp is het gebruik van CO₂-neutraal kruislaaghout. Met een oppervlakte van ongeveer 44.000 m² is Mediavaert een van ‘s werelds grootste hout-hybride kantoorgebouwen.

Groenvoorzieningen rondom het gebouw dragen bij aan de biodiversiteit, wateropslagsystemen en andere voorzieningen zorgen voor een besparing op water. Het pand is voorzien van zonnepanelen en zal volledig vrij zijn van fossiele brandstoffen.

Lees meer over Mediavaert

Duurzamer verpakken

Anders werken, reizen of produceren: overal liggen kansen om de impact op het milieu te verlagen. Ook bij magazines zijn grote aanpassingen doorgevoerd. “Voorheen werden al onze magazines in een plastic seal verzonden naar abonnees. Dat moest anders kunnen. Kinderen die Tina en Donald Duck lezen, begonnen er ook om te vragen”, vertelt Marieke Monden, Managing Director Home Deco en Operations bij de magazines.

Lees meer

Reducatieplan: op naar 2030

DPG Media zal haar bijdrage leveren aan de Europese klimaatafspraken. Dit jaar werken we daarom aan een voorspelling van onze broeikasgasuitstoot tot en met 2030. Voor elk jaar zullen we een reductiedoel bepalen. Zowel intern als met onze leveranciers en andere partijen in de productieketen starten we additionele projecten om onze uitstoot te reduceren. Onze reductie-aanpak zullen we laten valideren door het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit is een onafhankelijke instantie die verduurzamingsplannen en CO2-voetafdrukken van bedrijven aan de klimaatafspraken toetst. Het is gestart door de Verenigde Naties, het World Resources Institute en het Wereld Natuur Fonds. DPG Media zet zich bovendien in voor standaardisatie van CO2e-metingen en -reductie van uitstoot via brancheverenigingen en -initiatieven als de European Publishers Council, CommToZero, VIA Nederland en de Global Alliance for Responsible Media.