Hoe meten we onze ecologische voetafdruk?

Alle activiteiten van DPG Media en haar medewerkers stoten broei­­kas­gassen uit. Hoeveel precies wordt in kaart gebracht volgens de internationale standaard op dit gebied: het Greenhouse Gas Protocol, kortweg GHG-protocol. Er zijn diverse broeikasgassen, maar het protocol rekent al die gassen om naar één gas, namelijk koolstofdioxide, en spreekt dan ook over een CO2-equivalent.

Deze registratiemethode voor uitstoot kent drie hoofdcategorieën:

 • Scope 1 omvat alle uitstoot die direct in de gebouwen en door bedrijfswagens wordt veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan het verbranden van gas voor de verwarming of benzine in een auto.

 • Scope 2 is de uitstoot van alle energie die wordt aangekocht, zoals elektriciteit.

 • Scope 3 is de breedste categorie. Hieronder valt de uitstoot van alles wat wordt aangekocht, tv-producties die worden gemaakt, distributie van de kranten en tijdschriften, het energieverbruik van de sites en apps, afval, reizen (uitgezonderd bedrijfswagens) en thuiswerken.

Elke activiteit heeft een CO2e-uitstoot, maar elke activiteit bestaat uit allerlei stappen en materialen. Kranten en tijdschriften bestaan uit vele soorten papier en inkt, en duizenden vrachtwagens en auto’s verspreiden ze. Tv-producties bestaan uit decorstukken, studio’s, opnames op locatie en reizen over heel de wereld. De CO₂e-uitstoot van DPG Media is die van de producten van meer dan honderd merken. Die worden gemaakt door duizenden mensen en gebruikt door miljoenen mensen.

De daadwerkelijke uitstoot in kaart brengen is een complexe en omvangrijke klus. Elk jaar zullen we onze uitstoot nauwkeuriger in kaart brengen. Op dit moment baseren we ons nog gedeeltelijk op inschattingen op basis van gemiddelden en kosten.

De CO2e-uitstoot in dit jaarverslag omvat scope 1, 2 en 3, met uitzondering van de uitstoot van de bouw van Mediavaert, die van bedrijven waar DPG Media gedeeltelijk eigenaar van is en van het energieverbruik bij de consument. Dit zal later worden toegevoegd.

Wat hebben we in 2023 gedaan om Scope 1 en 2 te reduceren?

 • Drukkerij Amsterdam verving één van de twee grote cv-ketels door een industriële warmtepomp. Daarmee brengen we ons gasverbruik terug. In 2023 gebruikte de drukkerij 240.318 m3 aan gas, tegenover 390.000 m3 tot 560.000 m3 in eerdere jaren. In 2024 zal het gasverbruik verder dalen, omdat de warmtepomp dan een volledig jaar operationeel is.

 • Nieuwe bedrijfsauto’s en auto’s die vervangen moeten worden, worden vervangen door een elektrische auto. Het aandeel elektrische bedrijfsauto’s steeg in 2023 tot 27% van het totale wagenpark. Eind 2024 verwachten we dat dit rond 40% zit. Eind 2028 is het wagenpark volledig elektrisch.

 • We sloten het datacenter in Kobbegem. De functie van dit datacenter is overgenomen door cloud­hosting. Dat is efficiënter en duurzamer, omdat onze leverancier van cloudhosting duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt.

 • Het kantoor in Hilversum (Independer) werd energiezuiniger gemaakt. De impact hiervan zal pas in 2024 tastbaar worden.

 • Voor de locatie Vilvoorde werkten we energie­besparingsmogelijkheden uit. Dat plan voeren we in 2024 uit, waarbij we de stookplaats renoveren.

 • De drie drukkerijen stelden een energiebesparings­plan op. De maatregelen – zoals nieuwe belichtings­­machines, energiezuinige compressoren, warmteterugwinning – voeren zij in 2024 uit.

 • De bouw van Mediavaert, het nieuwe hoofdkantoor in Nederland. Dit gebouw is bijzonder duurzaam van opzet: zonnepanelen op het dak, warmte- en koudeopslag, gasloos en vanaf de opening voorzien van duurzaam opgewekte energie uit Nederland. De verwachting is dat Mediavaert 4 tot 5 keer energiezuiniger is dan het huidige kantoor in Amsterdam of Hoofddorp.

 • Vernieuwing van onze elektriciteitscontracten: per 2025 is alle stroom die we zelf aankopen voor drukkerijen en kantoren in België en Nederland, gecertificeerde windenergie uit die landen. We verwachten hierdoor in 2025 4.000 tot 5.000 ton CO2e te besparen.

Wat hebben we in 2023 gedaan om Scope 3 te reduceren?

 • Optimalisatie van de productieketen van tijdschriften: meer tijdschriften worden op hetzelfde moment gedrukt, waardoor op logistiek wordt bespaard. De formaten zijn licht aangepast om papier te besparen. De uitstoot van de productie van de zaterdagbijlagen van de kranten en tijdschriften is ten opzichte van 2022 met 11% gedaald in 2023.

 • De digitale transformatie van onze kranten- ­en tijdschriftentitels laat de totale CO2-uitstoot dalen. Desondanks streven we ernaar onze kranten en tijdschriften steeds milieuvriendelijker te produceren. Helaas lukte dat in 2023 nog niet op alle vlakken. Door economische omstandig­heden en marktontwikkelingen moesten we kranten­papier bij andere leveranciers halen. Hoewel het papierverbruik in onze eigen drukkerijen is gedaald (4%), is de CO2-uitstoot van dat papier gelijk gebleven. In 2024 nemen we onze papier­leveranciers opnieuw onder de loep.

 • In Nederland rijden inmiddels meer dan 900 bezorgers op een elektrische fiets of met een ander elektrisch vervoermiddel. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook in 2024 willen we deze groei doorzetten en zo de bezorging per auto in het laatste stuk van de distributieketen steeds verder terugdringen. Op die manier worden meer kranten op een duurzame wijze bezorgd.

 • De partner voor krantendistributie in Denemarken, DAO, waar DPG Media tevens minderheidsaandeelhouder van is, gebruikt in en rond steden voornamelijk elektrische fietsen en scooters. Er loopt momenteel een testprogramma om bestelbussen te elektrificeren.

 • In Nederland zijn we overgestapt naar een gedifferentieerd mobiliteitsbeleid dat duurzaam reizen stimuleert. Momenteel reist 30% van de collega’s met het OV. Onze ambitie is dat in 2030 minimaal 50% van het woon-werkverkeer en het zakelijke reisverkeer op een duurzame manier (OV, elektrische auto, fiets) verloopt.

 • Met Scope3.com werken we aan het in kaart brengen en reduceren van de uitstoot die verbonden is aan onze digitale advertisingketen.