corporate governance

Corporate governance

Haar eigenheid als mediagroep indachtig, besteedt DPG Media sinds meerdere jaren een bijzondere aandacht aan de voorschriften rond deugdelijk bestuur. Door duidelijke werkings- en controleregels in acht te nemen, wil DPG Media een zo groot mogelijke transparantie waarborgen naar alle stakeholders van de groep.

corporate governance

De Raad van Bestuur

Het zwaartepunt van deze ‘corporate governance’ ligt uiteraard bij de Raad van Bestuur. In 1995 werd Ludwig Criel – lid van het Directiecomité van de scheepvaartgroep CMB - als eerste onafhankelijke bestuurder aangesteld. In 2000 werd de Raad verrijkt met twee bijkomende onafhankelijke bestuurders: Léon Seynave, gedelegeerd bestuurder nv Vente-Exclusive, en Karel Van Miert, voormalig Europees Commissaris, die spijtig genoeg in 2009 overleden is. In 2003 werd ook Eric Verbeeck, voorzitter van de nv Gands, tot bestuurder benoemd. In 2011 traden twee nieuwe, Nederlandse bestuurders toe tot de Raad: Jan Louis Burggraaf, partner bij Allen & Overy in Amsterdam en Ieko Sevinga, Chief Information & Operations Officer van Rabobank. In 2020 heeft DPG Media twee nieuwe onafhankelijke leden voor de Raad van Bestuur benoemd: Bernadette de Bethune en Jeanine van der Vlist. Zij komen in de plaats van Eric Verbeeck en Léon Seynave, die beiden bijna 20 jaar lid waren van de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur van DPG Media telt dus vijf onafhankelijke bestuurders, op een totaal van acht. Het voorzitterschap werd toevertrouwd aan Ludwig Criel, de langst zetelende niet-familiale bestuurder.

 

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene strategie van DPG Media, keurt jaarlijks de werkings- en investeringsbudgetten goed, oefent toezicht uit op de financiële gang van zaken en beslist over eventuele acquisities. De Raad vergadert ten minste vier maal per jaar volgens een vastgesteld schema, en daarnaast telkens wanneer het belang van de groep dit vereist. Hoewel de beslissingen van de Raad volgens de statuten in beginsel bij meerderheid worden genomen, gebeurt dit in de praktijk per consensus.

Het Remuneratie- en Auditcomité

In de schoot van de Raad werden twee specifieke comités opgericht: enerzijds het Remuneratiecomité, dat de vergoedingspolitiek van de voornaamste directie- en kaderleden van de groep beoordeelt. Het is samengesteld uit Ludwig Criel, Jeanine van der Vlist en Christian Van Thillo. Anderzijds is er het Auditcomité, dat waakt over de opstelling van de rekeningen en over de interne en externe controleprocedures. Het Auditcomité bestaat uit Ieko Sevinga, voorzitter, Emmanuel Van Thillo, Bernadette de Béthune en Christophe Convent.

Het Groepscomité

De operationele leiding van DPG Media ligt in de handen van het Groepscomité, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de groepsstrategie en de opvolging van de verschillende business units die ondergebracht zijn in de dochtermaatschappijen van DPG Media.

Het Groepscomité vergadert maandelijks en bestaat uit acht leden: de twee uitvoerende bestuurders en zes directieleden van de voornaamste dochtermaatschappijen.

Executive Committee België en Nederland (ExCo)

Het Executive Committee (ExCo) werd in 2020 opgericht en bestaat uit 4 leden die zorgen voor één centrale aansturing van België en Nederland. De Exco-leden zijn in het dagelijks bestuur een aanspreekpunt voor verschillende inhoudelijke domeinen. Kris Vervaet (CEO DPG Media België) neemt de functie van CDO op zich en opereert op het snijvlak van redacties, marketing, sales, Online Services en IT. Bert Willemsen vervult de functie van CMO en is verantwoordelijk voor de lezersinkomsten. Piet Vroman (CFO) is verantwoordelijk voor Finance, Legal & Operations en Erik Roddenhof (CEO DPG Media Nederland) richt zich als CEO van het ExCo op B2B, Online Services, Staf en redactie/content NL.

 
DPG Media Nederland

DPG Media Nederland heeft een eigen corporate governance, nu de vennootschap onderworpen is aan het zogenaamde structuurregime.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden: twee benoemd op voordracht van DPG Media – Ludwig Criel en Fons van Westerloo – één op voordracht van de Stichting Democratie en Media, Annetje Ottow, en één op voordracht van de Ondernemingsraad, Anita Nijboer. Deze leden stelden op hun beurt Frits Campagne aan tot President-Commissaris.

De Raad van Bestuur van DPG Media Nederland heeft twee leden: Erik Roddenhof als CEO en Piet Vroman als CFO.

Berlingske Media

Ook voor de Deense dochter, Berlingske Media, geldt een eigen corporate governance. De Board of Directors bestaat uit 9 leden: Connie Hedegaard als Voorzitter, Lars Monrad-Gyling en André Rogaczewski als onafhankelijk leden, Christian Van Thillo en Christophe Convent op voordracht van DPG Media, en, Katrine Gundel Harmens, Christina Andreasen en Ivar Carstensen op voordracht van de Deense ondernemingsraad

Toezicht op de vennootschappen

Het toezicht op de rekeningen van de vennootschappen van de groep is toevertrouwd aan PricewaterhouseCoopers. Om de maximale effectiviteit van dit toezicht te verzekeren, is het de vaste politiek van DPG Media om in alle integraal geconsolideerde ondernemingen van de groep het toezicht toe te vertrouwen aan hetzelfde revisorenkantoor, en dit zowel in België, Nederland als Denemarken.

 

Raad van Bestuur

Ludwig Criel, Voorzitter
Christian Van Thillo, Executive chairman
Christophe Convent, Secretaris-generaal
Bernadette de Bethune, Bestuurder
Jeanine van der Vlist, Bestuurder
Emmanuel van Thillo, Bestuurder
Jan Louis Burggraaf, Bestuurder
Ieko Sevinga, Bestuurder

 

Groepscomité

Christian Van Thillo, Executive Chairman
Erik Roddenhof, Chief Executive Officer DPG Media Group + Nederland
Christophe Convent, Secretaris-generaal
Kris Vervaet, Chief Executive Officer DPG Media België
Anders Krab-Johansen, Chief Executive Officer Berlingske Media
Piet Vroman, Chief Financial Officer
Rudy Bertels, Chief Operating Officer 
 

 

ExCo België & Nederland

Erik Roddenhof, CEO
Kris Vervaet, CDO 
Bert Willemsen, CMO
Piet Vroman, CFO