Voor e-commercebedrijven is reclame op Radio en TV cruciaal om het vertrouwen te winnen

25/11/2021
4 min

Samen met zijn Nederlandse tegenhanger Screenforce ging VIA  in december 2020 van start met een onderzoek naar e-commerce. Dat werd uitgevoerd door Ruigrok NetPanel. Het onderzocht het online aankoopgedrag en de rol die media daarbij spelen.  

Vrijwel alle Belgen van 18 jaar en ouder winkelen online

De studie liep van 2 tot 11 december 2020 met een representatieve steekproef van de Belgische en Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De steekproef omvatte 1.096 respondenten (544 NL en 552 FR) in België en 1.144 in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt alvast dat 95 % van de Belgen in het afgelopen jaar weleens wat online heeft gekocht. In Nederland ligt dit cijfer zelfs nog iets hoger: 97 %. E-commerce is inmiddels goed ingeburgerd …

Kleding is het meest gekochte product online

De producten die Belgen vorig jaar het vaakst online kochten zijn, in volgorde: kleding, verzorgingsproducten, boeken / videogames / cd’s / dvd’s, speelgoed en huishoudelijke apparaten en tuingerei.

Opvallend verschil tussen België en Nederland: 24 % van de Belgen bestelt af en toe een maaltijd online, terwijl dat bij onze noorderburen 44 % is.

Om mensen tot een online aankoop aan te zetten, moet de advertentie een product aanbieden dat relevant is voor de beoogde persoon

De relevantie van het product was het criterium dat het vaakst werd aangehaald door respondenten die aangaven geïnspireerd te zijn door de advertentie. Daarna volgen het feit dat de advertentie leuk moet zijn om naar te kijken en dat ze makkelijk te begrijpen is. Deze twee criteria zijn meer uitgesproken in België.
Opvallend is dat, zowel in Nederland als in België, het feit dat “reclame mij iets nieuws moet vertellen” veel belangrijker is voor mannen dan voor vrouwen.

Media zijn erg belangrijk voor het creëren van bekendheid bij webshops

De helft van de Nederlanders en 46 % van de Belgen is het eens of helemaal eens met de stelling “Ik heb een webshop leren kennen via reclame op TV”. Voor radioreclame ligt dit percentage iets lager (37 %) en voor social media en reclame online iets hoger. Dat is niet geheel onverwacht, aangezien digitale media dichter bij het aankopen aansluiten, omdat je meteen kunt doorklikken (“bottom of the funnel”).

TV- en Radioreclame vergroten het vertrouwen in e-commerce

Nederlanders en Belgen kopen regelmatig producten online. Ze kennen de verschillende webshops en vertrouwen de betreffende leveranciers. Zonder dit vertrouwen zou online winkelen niet zo populair zijn, maar we merken dat dankzij de reclame het vertrouwen nog verder toeneemt. Van de Belgische respondenten is 17 % het eens of helemaal eens met de stelling “Ik denk dat webwinkels die op televisie adverteren betrouwbaarder zijn dan winkels die dat niet doen”. Voor Radio loopt dat percentage zelfs op tot 21 %. Bij online reclame (12 %) en social media (9 %) stemmen de ondervraagden minder in met deze stelling, zowel in België als in Nederland.

Adverteren op TV of Radio vergroot het vertrouwen in een veilige levering door het e-commercebedrijf

Bijna een derde van de respondenten heeft er meer vertrouwen in dat het e-commercebedrijf het bestelde product ook daadwerkelijk zal leveren wanneer het op TV of Radio adverteert. Zowel in België als in Nederland draagt reclame op TV of Radio duidelijk bij aan het opbouwen van vertrouwen in een goede afloop van de transactie. 


Voor online advertenties en sociale media wordt daar minder vaak mee ingestemd.

Adverteren is nog belangrijker voor webshops zonder fysieke winkels

Omdat webshops zonder fysieke winkels volledig virtueel zijn, is vertrouwen erg belangrijk. Maar hoe kunnen ze dat opbouwen? 22 % van de ondervraagden is het eens of helemaal eens met de stelling “Ik vertrouw webshops die geen fysieke winkels hebben meer als ze op TV adverteren.” Voor Radio bedraagt dat percentage 20 %.

Ook op dit punt scoren social media en online reclame beduidend lager; vooral in Nederland baart de lage score van social media zorgen.

De volledige publicatie vind je op de VIA-website: 
https://thinkvia.be/

De Nederlandse resultaten lees je hier: 
www.screenforce.nl

Ook voor e-commerce bedrijf Amazon is adverteren essentieel

Er is veel onderzoek gedaan naar de ‘customer journey’ en de rol die media daarin spelen. Recent onderzoek door Ebiquity heeft aangetoond dat traditionele media zoals TV en Radio een belangrijke rol spelen in brandbuilding. Deze media zijn in staat om het merkonderscheid (brand salience) te vergroten, de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment te bereiken om zo een emotionele reactie uit te lokken en de return on investment (ROI) en het bereik van de campagne te vergroten. Dat betekent dat traditionele media zoals TV en Radio vaak het ‘voorbereidende werk’ doen in de ‘marketing funnel’ om een bepaald merk top-of-mind te maken zodat er door een additionele trigger overgegaan wordt tot de daadwerkelijke online aankoop. Onlangs heeft marketinggoeroe Mark Ritson op Marketingweek.com nog uitgelegd waarom e-commercebedrijf Amazon het perfecte voorbeeld is van een groot e-commercemerk dat moet adverteren.

Je vindt een samenvatting van het opiniestuk van Mark Ritson op de VIA-website: 
https://thinkvia.be/ritson-amazon/