Video Observer by RTL Belgium: de videoconsumptie van Franstalige Belgen

19/09/2023
6 min

RTL Belgium meet opnieuw het mediagedrag van de Franstalige Belgen in de derde editie van zijn Video Observer. De studie brengt de videoconsumptie nauwkeurig in kaart en meet het dagelijks kijkvolume op alle digitale en lineaire platforms (live of uitgestelde TV, on-demand platforms, sociale media enz.).

Een indrukwekkende kijkduur

In 2023 kijkt de gemiddelde Franstalige Belg (tussen 18 en 64 jaar) dagelijks 5 uur en 37 minuten naar allerlei soorten video’s. Dit omvat live of uitgestelde televisieprogramma's, gratis of betaalde video-on-demand platforms, video's op sociale media, YouTube, gedownloade content, dvd's en films in de bioscoop.

Dankzij de drie edities tussen 2018 en 2023 kunnen we een beeld schetsen van de veranderende houding ten opzichte van deze media.

Tijdens de covid-periode, die ongeveer twee jaar duurde (van 2020 tot 2021) zagen we dat de totale kijktijd een heuse sprong maakte. We noteerden een toename van 37 minuten per dag tussen de studie van 2018 en die van 2021! De oorzaak in die jaren was de opkomst van SVOD (Netflix, Disney, Amazon enz.). SVOD ontwikkelde zich echter niet ten koste van andere manieren van kijken, maar kwam eerder bovenop wat al werd geconsumeerd, wat deels de significante toename van de totale kijktijd voor video verklaart.

Ondertussen is de situatie weer genormaliseerd. In 2023 zien we een lichte terugval van de kijkduur (een daling van 7 minuten). De enige gedragsveranderingen hebben betrekking op televisieprogramma's, die minder live worden bekeken en meer in Time Shift Viewing (TSV). Alle andere soorten video zijn stabiel en SVOD groeit niet meer.

Naast de kijkduur meet de Video Observer ook de dekking van de bevolking. De daily reach van live TV daalt licht, ten gunste van BVOD (RTL Play en Auvio). In 2023 laat het Totaal TV (Live+TSV+BVOD) onder 18- tot 64-jarigen een daily reach van 76,4% optekenen. Het is daarmee het videomedium dat het grootste publiek bereikt, met een grote voorsprong op andere platforms.

De marktaandelen van de videomedia

Met een kijkduur van 197 minuten per dag domineert TV (lineair + digitaal) (58% van de videotijd).

Grote socio-demografische verschillen

Geslacht, sociale groep en leeftijd zijn bepalende factoren :

  • Mannen kijken meer video's op het internet dan vrouwen.

  • De groepen 5 tot en met 8 geven een langere kijkduur te zien dan de groepen 1 tot en met 4, omdat naast alle digitale platforms (waar beide doelgroepen evenveel naar kijken), de groepen 5 tot en met 8 veel meer Live TV consumeren.

  • 18-24-jarigen kijken meer video's (via sociale media en het internet) op hun smartphone. TV is nog steeds goed voor 39% van hun kijktijd. Als ze 25 zijn, beginnen ze te werken. 25-34-jarigen vormen daarom een cruciale leeftijdsgroep. Geleidelijk aan zullen ze iets minder 'short form' kijken en meer TV-content consumeren (43% van hun kijktijd). Wat omroepen uitzenden wordt nog belangrijker voor 35-44-jarigen (55% van de kijktijd), 45-54-jarigen (68%) en 55-64-jarigen (80%).

Video, altijd en overal. Maar vooral 's avonds thuis.

Het onderzoek levert ook interessante informatie op over de dagen van de week waarop gekeken wordt, de plaatsen waar gekeken wordt en de gebruikte schermen. De meeste videoconsumptie vindt thuis plaats (76%), en 's avonds. Het meest gebruikte scherm is de televisie (54%), gevolgd door het computerscherm (18%) en de smartphone (17%). De smartphone wordt duidelijk vooral gekozen om korte internetcontent te bekijken. Het grote televisiescherm thuis wordt het meest gebruikt voor TV-content (live of uitgesteld), en dan vooral fictie, entertainment of nieuws, in lange formats. Volgens de vele studies die over het onderwerp zijn uitgevoerd ligt de aandacht voor reclame daarbij het hoogst.

De curve van het videobereik over de hele dag illustreert duidelijk dit overwicht van het medium TV, vooral 's avonds thuis. TV-programma's mogen dan de afgelopen jaren gedeeltelijk plaats hebben moeten ruimen voor andere platforms, ze vormen nog steeds onze belangrijkste avondactiviteit.

En hoe zit het met reclame?

18-64-jarigen kijken ongeveer 20 minuten per dag naar videoreclame. 88% van deze tijd (18 minuten) is reclame die wordt bekeken op TV-zenders (TV Live, Time Shift of BVOD-platform). Internetvideo's (YouTube, enz.) zijn goed voor 7% van het reclamevolume en sociale media voor 5%. Het overwicht van TV-reclame is ook te zien bij de jongere bevolkingsgroep. De leeftijdsgroep 18-34 jaar kijkt 16 minuten videoreclame per dag, waarvan 12 minuten afkomstig is van TV (76% van de geconsumeerde reclame).

De belangrijkste mediamerken

We hebben een zeer nauwkeurige schatting van de mediamerken gemaakt door de marktaandelen over te nemen die over dezelfde periode als de Video Observer (de maand mei 2023) zijn opgetekend in de officiële CIM-studies. Videotypes die niet in de CIM-studies zijn opgenomen, hebben we rechtstreeks in onze studie gemeten.

De grote televisiezenders vormen het aantrekkelijkste aanbod, in de afgelopen jaren aangevuld met hun digitale platforms. De merken van deze grote omroepen krijgen ook veel meer reclameaandacht dan 'short form' video's op sociale media of het internet.

De studie werd in opdracht van RTL Belgium uitgevoerd door Kantar in mei 2023, bij een representatieve steekproef van 2.300 Franstalige personen tussen 18 en 64 jaar.