Video Observer : de video platformen breken door

07/12/2021
5 min

In de afgelopen twee jaar is er veel te doen geweest over de evolutie van de televisie in een sterk wijzigend videolandschap. Het kijkgedrag is duidelijk veranderd, niet alleen als gevolg van de opkomst van nieuwe platforms, maar vooral van nieuwe leefgewoonten, in een nieuw tijdperk dat aanbrak in 2020.

In heel Europa hebben trends in tv- en videogebruik een vergelijkbaar traject gevolgd. De tijd die we achter onze schermen doorbrengen is aanzienlijk toegenomen, voornamelijk als gevolg van de opkomst van betaalde video-on-demand diensten (SVOD – Subscription Video On Demand). Het kijken naar tv-zenders is weliswaar licht gedaald, maar blijft nog steeds veruit de grootste bron van videogebruik. Televisie bereikt een zeer groot deel van de bevolking en die heeft in de afgelopen jaren meer geïnvesteerd in het comfortabel inrichten van de woning, de familiecocon, en de aanschaf van nieuwe televisieschermen.

Onze Video Observer-studie beschrijft het kijkgedrag op alle schermen, door middel van negen ‘videotypes’. Ze berekent het werkelijke aandeel van elke medium (share of video types) in de totale kijktijd van de Belgen. In 2018 verscheen een eerste editie van de Video Observer en we herhaalden de oefening aan het einde van 2021 om de impact na te gaan van de gedragsveranderingen die in andere landen werden opgetekend.

Share of Video in 2021

Eerste vaststelling: de Belgen kijken gemiddeld 5 uur en 13 minuten per dag!

63% van deze kijktijd bestaat uit tv-programma’s: Live TV 42%; opgenomen TV (TSV) 17%; TV in replay (BVOD – Broadcaster VOD) 4%. Na televisie vertegenwoordigt SVOD (Netflix en dergelijke) de belangrijkste categorie, goed voor 14% van onze kijktijd. Daarna volgen video’s op sociale media (7%) of op het internet (9%).

Op amper drie jaar tijd zijn deze cijfers sterk veranderd. Het aandeel van de televisie ging van 71% naar 63% en dat van video’s op het internet en op sociale media bleef stabiel, terwijl dat van SVOD verdubbelde. SVOD ontwikkelde zich echter niet ten koste van andere manieren van kijken: het kwam voor het grootste deel bovenop wat al werd geconsumeerd.

Inderdaad, de totale kijktijd is in de afgelopen drie jaar met 27 minuten toegenomen!

De daling van het aandeel van de televisie is dan ook zeer beperkt. In effectieve tijd gaat het om slechts 6 minuten kijktijd minder met een verschuiving van live TV naar de replay-platforms van de tv-kanalen (BVOD). Het fenomeen SVOD komt dus bovenop het al bestaande gedrag en verhoogt op die manier de totale dagelijkse kijkduur.

Bekijk de video van de webinar door hier te klikken

Ontdek de volledige analyse door hier te klikken