Hoe ons verkiezingsonderzoek politieke en publieke instellingen helpt impact te optimaliseren

12/09/2023
3 min

Om onze institutionele klanten bij te staan in het uitzetten van hun verkiezingscommunicatie, gaf DPG Media Advertising opdracht aan onderzoeksbureau Kantar om te peilen naar bepalende factoren in de stemkeuze van de Vlaming. Hiervoor werden in het voorjaar 1.000 Vlamingen (16-74) bevraagd. Thibaud De Meester, Strategy Lead van DPG Media Advertising en Els Henderieckx, Manager Institutionele Relaties lichten toe hoe de inzichten uit dit onderzoek institutionele adverteerders helpen om hun campagnevoering én budgetten te optimaliseren.

Optimaliseren campagnevoering

Zonder grondige kennis van wat leeft in de markt en de maatschappij, is een efficiënte campagnevoering niet mogelijk”, vertelt Thibaud De Meester. “Dat geldt voor commerciële merken, maar zeker ook voor institutionele adverteerders. Met de inzichten uit dit onderzoek willen we hen informeren, inspireren en helpen om hun campagnebudgetten zo efficiënt mogelijk in te zetten. We verzamelden inzichten in 4 domeinen: stembereidheid, mediagebruik, openheid naar politieke reclame en heersende thema’s in de samenleving. Door grote maatschappelijke thema’s en tendensen uit te zetten en te linken aan gepercipieerd ownership, kunnen we partijen adviseren in het uitwerken van hun communicatie. Door in de diepte te peilen naar de beweegredenen van kiezers kunnen we potentiële communicatie-domeinen per partij distilleren. Op die manier helpen we bij het optimaliseren van hun campagnevoering.

"Met de inzichten uit ons onderzoek willen we institutionele adverteerders informeren, inspireren en helpen om hun campagnebudgetten zo efficiënt mogelijk in te zetten." Thibaud De Meester

Optimaliseren campagnebudget

Investeren in kanalen met een journalistieke insteek garandeert een betrouwbare en passende adverteerderscontext", voegt Els Henderieckx toe. “Uit dit onderzoek blijkt immers dat radio, TV en kranten de betrouwbaarste informatiebronnen zijn voor onze respondenten. Gezien het Vlaamse decreet vanaf 2024 toelaat dat ook audiovisuele media mogen ingezet worden voor gemeenteraadsverkiezingen, kunnen we dankzij segmentatie eveneens op het lokale niveau helpen om elke euro van het communicatiebudget zinvol en gericht in te zetten. Adverteren in de juiste context, vanuit scherpe inzichten, met gerichte boodschappen en slimme segmentatie zorgt ervoor dat impact gemaximaliseerd wordt. Op die manier kan je zeker zijn dat elke campagne-euro waardevol besteed wordt.

Meer weten?
Contacteer Els Henderieckx (els.henderieckx@dpgmedia.be) voor een presentatie op maat.