Onderzocht: veel aandacht én impact voor advertenties op VTM GO

21/12/2021

Impact is onlosmakelijk verbonden aan aandacht. Maar geldt dat ook voor reclame op VTM GO? We namen de ad recall, brand recall en top of mind awareness van videocampagnes op VTM GO onder de loep en zochten het voor jullie uit.

VTM GO brand lift

Dat we bij DPG Media kwaliteit en impactvolle campagnes hoog in het vaandel dragen hoeft geen verder betoog. Zo voerden we vorig jaar nog een uitgebreid aandachtsonderzoek over de kracht van VTM GO voor videocampagnes en schreven we een uitgebreide whitepaper. De conclusie van ons onderzoek? VTM GO-reclame krijgt meer aandacht en heeft een betere ad acceptance dan reclame op YouTube.

Daar blijft het niet bij. Regelmatig worden ook brand lifts uitgevoerd voor VTM GO campagnes die moeten achterhalen of de verhoogde aandacht en ad acceptance resulteren in meer impact. Meer bepaald ad recall, brand recall en top of mind awareness (zie hieronder). We vergelijken antwoorden van respondenten uit een onderzoeksgroep die de advertentie heeft gezien op VTM GO met een controlegroep die de advertentie niet heeft gezien op VTM GO. Zo kunnen we gevonden uplifts toewijzen aan ons long form video platform.


De resultaten

Dit jaar werden tussen januari en april 16 campagnes onder de loep genomen. Uit die resultaten blijkt dat bijna twee derde van de onderzoeksgroep (61%) zich de advertentie herinnert, wat bijna de helft meer is dan de controlegroep. Ook de brand recall en top of mind brand awareness worden positief beïnvloed door het zien van de videocampagnes op VTM GO. 

Het hoeft niet te verbazen dat grotere campagnes (+250.000 impressies) voor een hogere ad recall (64%) zorgen dan kleinere campagnes (45%). Hier zou de contactfrequentie een verklaring kunnen zijn: hoe vaker je een spot hebt gezien, hoe gemakkelijker je hem zal herinneren. Bij een grotere campagne ligt de contactfrequentie doorgaans wat hoger.

Ook meerdere waves inzetten voor je campagne werpt zijn vruchten af. Voor de campagnes met twee waves constateren we dat zowel de ad recall (+6%), brand recall (+19%) en brand awareness (+41%) verbeterden in wave twee vergeleken met de resultaten van wave 1.


Ook nieuw formaat ‘Pauze Ad’ genereert impact

Ook de ‘Pauze Ad’, een high impact display formaat dat sinds begin dit jaar op VTM GO ingezet wordt, werd geanalyseerd: uit een eerste brand lift blijkt dat tweederde (66%) van de respondenten zich de reclamespot herinnert en daarmee scoren ze de helft beter dan de controlegroep. Dit is onder andere te danken aan de full screen experience, waarbij er geen afleiding is van andere advertenties of content op het scherm. De vrees dat pauze ads niet bekeken zouden worden, omdat de kijker snel even naar het toilet gaat of een drankje haalt, is dus onterecht. 


Moet wel gezegd, de brand recall en brand awareness scoren bij de Pauze Ad net iets minder dan bij videocampagnes. Die parameters zijn ten eerste sterk merkafhankelijk, maar het resultaat hoeft ook niet te verbazen omdat pure videocampagnes zich nu eenmaal uitstekend lenen voor branding-doeleinden.