Ritchie en The Masked Singer: een win-win!

De prijs voor TV-hype van het jaar? Die durven we nu al uit te reiken aan The Masked Singer. Met gemiddeld 1.716.526 kijkers per week scheerde het programma opnieuw hoge toppen. Jong en oud speurde elke week vrolijk mee naar de bekende koppen die zich achter de maskers schuilhielden.
Basic info

  • Adverteerder: Ritchie

  • Product/merk: Ritchie

  • Titel/platform: VTM: The Masked Singer

  • Sector: Frisdranken

  • Periode: maart 2022Een sterk staaltje product placement

Tijdens de shows was er één constante: Ritchie. Het Belgische frisdrankenmerk stond steevast op de tafel van de juryleden. En ook rond het programma kwamen de retro limonade- en colaflesjes regelmatig in beeld. Dankzij de integratie van figuren zoals Miss Poes en Papegaai leek het alsof de billboards deel uitmaakten van het programma. Zo versterkten de billboards wat de kijker tijdens de show zag, maar wel in combinatie met een duidelijke merkboodschap.

Dat Ritchie succesvol in beeld kwam, bevestigen de resultaten van de laatste Sponsoring Impactstudie (SPIM). Die impactmeting test, aan de hand van een online bevraging bij 400 respondenten (200 The Masked Singer-kijkers en 200 niet-kijkers), hoe het partnership het merk Ritchie versterkt heeft. 

Wat bleek? Zonder beelden te tonen, associeerde 25% van de kijkers het merk Ritchie spontaan met The Masked Singer. Een sterk resultaat als je weet dat het gemiddelde voor een partnership meestal op 9% ligt. De cijfers werden nog beter als de kijkers een geblindeerde integratie en een billboard zagen: dan herinnerde 8 op de 10 kijkers zich minstens één van beide. Bovendien herinnerde de meerderheid (54%) zich zowel de integratie als het billboard. 

Je vraagt je misschien af of de duidelijke aanwezigheid van een partner een negatieve invloed heeft op de ervaring van de kijker? Wel, 1 op 2 zegt tijdens het kijken te hebben stil gestaan bij het feit dat Ritchie tijdens het programma aandacht krijgt om zijn/haar koopgedrag te sturen. Toch doet dat resultaat geen afbreuk aan de samenwerking: maar liefst 63% van de kijkers vindt de samenwerking met Ritchie aanvaardbaar. Ook de evaluatie van de billboards legt geen negatieve perceptie tussen Ritchie en The Masked Singer bloot.

Wat betekenen die resultaten voor Ritchie?

Vraag blijft natuurlijk welke impact zo’n partnership op je merk heeft. Voor een kleinschalige frisdrankenfabrikant als Ritchie was het voornaamste doel naamsbekendheid verwerven. Dankzij de verschillende integraties van het merk in het het programma ligt de merkbekendheid bij kijkers maar liefst 2 keer hoger in vergelijking met niet-kijkers. Kijken we naar het jaar voordien (mei 2021), dan zien we zelfs een stijging in de naamsbekendheid van 160%. 

Het partnership stopte niet bij het creëren van naamsbekendheid. De sterke link tussen Ritchie en The Masked Singer kwam ook het merkimago van de frisdrank ten goede. Kijkers zien Ritchie als een eigentijds (+52%) en leuk (+47%) merk. De gezellige familieavonden voor de buis zorgen ervoor dat de perceptie van Ritchie als een warm en gezellig merk een stevige uplift krijgt (+143%).

Last but not least zien we ook beweging in lower marketing funnel. In vergelijking met niet-kijkers overwegen kijkers de aankoop van Ritchie frisdrank 5 keer meer. Die intentie vertaalt zich ook in een concrete activatie. Zowel de talkability (+156%) van Ritchie als de effectieve verkoop kregen een gigantische duw in de rug. Zo gaven kijkers aan meer Ritchie limonade en/ of cola gekocht te hebben in de maand maart. 

De knappe impactcijfers van Ritchie tonen aan dat ook kleine merken (in een sterk gedomineerde markt) via een creatief, goed uitgewerkt partnership met een sterk programma hun merk kunnen laten groeien.

Wil jij jouw merk ook laten groeien?

Contacteer ons