Corporate Governance van DPG Media voor het gebouw

Corporate Governance

Een overzicht van de ​​bestuurders, commissarissen en aandeelhouders die instaan voor het goed bestuur van DPG Media.

Corporate Governance

Lees hier meer over Christian Van Thillo.
Christian Van Thillo
Christian Van Thillo
Executive Chairman

Raad van Bestuur DPG Media Group

Ludwig Criel
Ludwig Criel
Chair
Ieko Sevinga
Ieko Sevinga
Director
Christian Van Thillo
Christian Van Thillo
Director, Executive Chairman
Christophe Convent
Christophe Convent
Director
Bernadette de Bethune
Bernadette de Bethune
Director
Emmanuel Van Thillo
Emmanuel Van Thillo
Director
Jan Louis Burggraaf
Jan Louis Burggraaf
Director
Jeanine van der Vlist
Jeanine van der Vlist
Director
Jan van Dun
Jan van Dun
Director

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene strategie, keurt jaarlijks de werkings- en investeringsbudgetten goed, ziet toe op de financiële gang van zaken en beslist over eventuele acquisities. De raad vergadert minstens vier keer per jaar volgens een vastgesteld schema, met extra bijeenkomsten wanneer het belang van de groep dat vereist. Hoewel de beslissingen van de raad volgens de statuten in beginsel bij meerderheid worden genomen, gebeurt dat in de praktijk per consensus.


Remuneratiecomité

Ludwig Criel
Ludwig Criel
Chair
Christian Van Thillo
Christian Van Thillo
Director
Bernadette de Bethune
Bernadette de Bethune
Director

Auditcomité

Ieko Sevinga
Ieko Sevinga
Chair
Christophe Convent
Christophe Convent
Director
Bernadette de Bethune
Bernadette de Bethune
Director
Emmanuel Van Thillo
Emmanuel Van Thillo
Director

Verantwoordelijkheden van het Remuneratie- en Auditcomité

Binnen de raad werken twee specifieke comités rond een eigen thema. Het Remuneratiecomité beoordeelt de vergoedingspolitiek van de voornaamste directie- en kaderleden van de groep. Het is samengesteld uit Ludwig Criel, Jeanine van der Vlist en Christian Van Thillo. Het Auditcomité waakt over de opstelling van de rekeningen en over de interne en externe controleprocedures. Het Auditcomité bestaat uit voorzitter Ieko Sevinga, Emmanuel Van Thillo, Bernadette de Bethune en Christophe Convent.


Structuur DPG Media Nederland

DPG Media onderschrijft het belang van deugdelijk ondernemingsbestuur en de waarde van transparantie in structuur en bedrijfsvoering. DPG Media BV is een structuurvennootschap met een raad van bestuur en een onafhankelijke raad van commissarissen. Hieronder zijn de hoofdlijnen van de huidige structuur weergegeven.

Raad van Commissarissen DPG Media Nederland

Anita Nijboer
Anita Nijboer
Chair
Ludwig Criel
Ludwig Criel
Supervisory Board Member
Annetje Ottow
Annetje Ottow
Supervisory Board Member
Ieko Sevinga
Ieko Sevinga
Supervisory Board Member

Verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op de financiële gezondheid van de organisatie en de beheersing van de risico’s van DPG Media BV. Voor de raad van bestuur van DPG Media BV fungeert de raad van commissarissen als klankbord en adviesorgaan. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van DPG Media Services NV, het moederbedrijf van DPG Media BV. Dit zijn de leden Ludwig Criel en Ieko Sevinga. Daarnaast is één lid op voordracht van Stichting Democratie en Media benoemd. Dit is Annetje Ottow. Eén lid zal worden benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. Tot slot, Anita Nijboer is op voordracht van de overige leden van de raad van commissarissen benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen.


Aandeelhouders DPG Media Nederland

Aandeelhouders van DPG Media zijn DPG Media Services NV, Stichting Democratie en Media, Stichting de Volkskrant, Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland en Stichting Het Nieuwe Parool.

De verdeling van de aandelen is als volgt:

  • DPG Media Services NV: 83,68%
  • Stichting Democratie en Media: 14,27%
  • Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers: 1,00%
  • Stichting de Volkskrant: 0,52%
  • Stichting Het Nieuwe Parool: 0,53%

Board of Directors Berlingske Media

Anita Nijboer
Anita Nijboer
Chair
Erik Roddenhof
Erik Roddenhof
Director
Bernadette de Bethune
Bernadette de Bethune
Director
Christian Van Thillo
Christian Van Thillo
Director
Katrine Gundel Harmens
Katrine Gundel Harmens
Director & Employee Representative
Ivar Carstensen
Ivar Carstensen
Director & Employee Representative