Diverse & inclusieve werkomgeving

DPG Media wil een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt en kan meedoen op elk niveau. Daarnaast willen we als mediabedrijf een afspiegeling zijn van de samenleving.

Met het programma ‘Executive for a day’ investeren we in de volgende generatie vrouwelijke leiders. Daarnaast zorgden we via het traineeship Journalistiek Talent voor meer culturele diversiteit op onze redacties. De tweede lichting is inmiddels gestart. Om onze bewustwording op culturele diversiteit te vergroten, hielden we een aantal ronde-tafelsessies met medewerkers met een biculturele achtergrond. Om de sociale veiligheid te monitoren, onderzoeken we regelmatig interne onderzoeken het welzijn van de medewerkers van DPG Media. 

Feiten en cijfers

 • M/v-verhouding totale formatie: 55%/45% (2023), 56%/44% (2022).

 • M/v-verhouding senior management: 70%/30% (2023), 70%/30% (2022).

 • Binnen DPG Media kennen we man, vrouw en non-binair als opties voor registratie van iemands gender. In bovenstaande verhouding is afgerond op hele procenten, waardoor non-binair niet terug te zien is in de procentuele verdeling.

 • Gender pay gap (vrouw ten opzichte van man): België -1,3%, Nederland -1,2%, exclusief Independer.

 • Sociale veiligheidsscore: 8,2/10 (2023), 8,2/10 (2022).

Overige realisaties

 • Het verschil in verloning tussen mannen en vrouwen binnen DPG Media is onderzocht, conform de Europese richtlijnen voor zo’n gender pay gap-onderzoek. De pay gap mag niet hoger zijn dan 5%. Vanaf 2024 wordt dit jaarlijks onderzocht en zullen de merken in Denemarken ook worden toegevoegd.

 • Om aan het leidinggevende kader van de toekomst te werken, is in 2023 een talentenprogramma opgestart in België en Nederland. De groep deelnemers bestond uit 35 vrouwen en 22 mannen.

 • Tijdens de Week van Inclusiviteit in juni is met alle medewerkers gesproken over wat het betekent om een divers en inclusief bedrijf te zijn en hoe iedereen daaraan bijdraagt.

 • Met de productiehuizen voor de tv- en streamingdiensten in Vlaanderen wordt actief gewerkt aan een diversere cast voor programma’s.

 • Berlingske Media gaf verschillende workshops en trainingen om seksisme op de werkvloer te voorkomen.

 • Het geboorteverlof voor vaders en moeders is in Denemarken aan elkaar gelijkgetrokken naar 16 weken.


Zo maken we ons engagement concreet

Zowel in Nederland als België werden handtekeningen gezet onder een Charter Inclusiviteit. De grootste uitdaging? Zorgen dat er in de praktijk iets verandert. Zo pakken we dat aan.

In België: 3 werkgroepen en overkoepelende taskforce 

Een overkoepelende taskforce en drie vakgroepen zetten het engagement rond inclusiviteit en sociale veiligheid om in concrete plannen. Er is een werkgroep die focust op inclusiviteit binnen entertainment die een zichtbaar verschil wil maken op televisie en in midforms. De werkgroep inclusieve nieuwsmedia onderneemt actie zodat àlle mensen zich kunnen herkennen in onze titels en media. De werkgroep inclusieve werkomgeving focust op het interne vangnet, een cultuur van open feedback en neemt inclusief rekruteren onder de loep. Deze werkgroepen worden opgevolgd door de algemene taskforce inclusiviteit die ook verslag uitbrengt.

In Nederland: Netwerk Diversiteit en Inclusie

Het 'Netwerk Diversiteit en Inclusie' van DPG Media speelt een cruciale rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Voorzitter Sharita Boon en haar team richten zich op verschillende pijlers, waaronder verbindend leiderschap, een inclusieve organisatie en inclusieve beeldvorming. Het netwerk ontwikkelt initiatieven zoals leiderschapsprogramma's, trainingen over inclusieve communicatie en werving, en het aantrekken van journalistiek talent met diverse achtergronden. DPG Media zet zich in om een inclusieve omgeving te creëren en zich extern te committeren aan diversiteit.


Lees het interview met Sharita

Met bijna 2.000 journalisten in dienst ademt DPG Media journalistiek en redacties staan dan ook te springen om de beste mediamakers. Maar onze redacties mogen meer lijken op het straatbeeld, met medewerkers van jong tot oud, mensen van kleur en zonder kleur, met en zonder beperking. Met verschillende perspectieven krijgt nieuws nóg meer invalshoeken. Met dit traineeship wil DPG Media ervoor zorgen dat er met een meer diverse blik betrouwbaar nieuws gemaakt kan worden. En bieden we journalistiek talent de kans om in vijf maanden opgeleid te worden tot mediamaker.

Meer over het traineeship

Hier zetten we onze handtekening onder

Met het Charter Inclusiviteit in België en Nederland laten we zien dat ons werk hieraan ‘here to stay’ is.

In België: Charter Inclusiviteit én sectorcharter tegen grensoverschrijdend gedrag

Ook in België heeft DPG Media een Charter Inclusiviteit ondertekend. Zo verbinden we ons ertoe nog meer werk te maken van inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer en in onze mediaproducten. Daarvoor rollen we een concreet actieplan uit met 4 werkgroepen die concreet aan de slag gaan.  Het Charter Inclusiviteit richt zich op meerdere dimensies van diversiteit: diversiteit van denken, doen, culturele achtergrond, gender, seksuele geaardheid… Bovendien zet DPG Media in op een veilige werkomgeving en bewustwording rond de kracht van verschillen. Door te bouwen aan deze diverse en inclusieve organisatie wil DPG Media, zo stelt het charter, ‘alle Belgen representeren en de verschillende standpunten en invalshoeken in woord en beeld brengen’.

Daarnaast engageerde DPG Media zich ook voor het sectorcharter rond grensoverschrijdend gedrag met een actieplan om dit probleem in de mediasector beter en sneller aan te pakken. Het plan kwam tot stand met de mediaspelers en Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle. De klemtoon ligt op preventie, er wordt daarom sterk ingezet op vormingen van zowel vertrouwenspersonen als omstanders.

Kris Vervaet, CEO van DPG Media België, ondertekend het sectorcharter

In Nederland: Charter Inclusiviteit ondertekend

Het Charter Diversiteit in Nederland is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf (onderdeel van de SER). Met de ondertekening en het bijbehorende plan van aanpak, maken we concrete afspraken over wat we willen realiseren en wanneer.

Sharita Boon, voorzitter Netwerk voor Diversiteit en Inclusie: "Met de ondertekening van het charter zegt DPG Media als werkgever: we maken ons hard voor een meer diverse en inclusieve organisatie. Willen wij als mediabedrijf heel Nederland aanspreken, dan zouden wij ook heel Nederland moeten vertegenwoordigen. En dat niet alleen; een inclusieve organisatie geeft meer ruimte voor verschillende perspectieven en talenten en dat leidt tot meer creativiteit en innovatie. Iedereen kan zich welkom en veilig voelen bij DPG Media. Dat maakt deze ondertekening zo belangrijk, we zijn klaar voor de volgende stap, waarin we niet alleen intern onze commitment uitspreken, maar ook naar de buitenwereld gaan staan voor dit belangrijke thema."

thumbnail

Ondertekening Charter in Nederland