Piet Vroman, CFO DPG Media

Ook financieel een bijzonder jaar

DPG Media realiseerde in 2020 een omzetgroei van 8% naar 1.766 mio €. Deze omzetgroei werd enerzijds sterk beïnvloed door de consolidatie van de overgenomen Nederlandse activiteiten van Sanoma. Deze activiteiten contribueerden vanaf de opname in de consolidatie in het tweede kwartaal van het jaar voor een extra omzet van 215 mio €. Anderzijds stond de omzet door het Covid-19- virus onder druk, in het bijzonder de advertentie-omzetten. Zelfs met inbegrip van de Sanoma-activiteiten daalde de advertentie-omzet met 5% naar 471 mio €, organisch was er een daling van 13%.

De lezersomzetten deden het dan weer bijzonder goed, en groeiden met inbegrip van de Sanoma-onderdelen naar 820 mio €. Ook organisch was er een mooie groei, dankzij het snelgroeiende aantal digitale abonnementen. 

Ook de online services konden niettegenstaande een Covid-19-impact op de recruitmentbusiness, een omzetgroei van 10% naar 130 mio € voorleggen.  

De kosten waren ook in 2020 goed onder controle. De verdergaande digitalisering, de lagere papierprijzen, maar ook de maatregelen die werden genomen naar aanleiding van de Covid-19-crisis leidden tot een forse daling van de kosten, in het bijzonder op de aankoopkosten, die zelfs met toevoeging van Sanoma nauwelijks stegen. 

Piet Vroman, CFO DPG Media

Uiteindelijk kende de EBITDA een groei met 31% naar 339 mio €, ruim 19% op omzet. Twee derden van de extra EBITDA is toe te rekenen aan de toevoeging van de Sanoma-activiteiten, maar ook organisch groeide de EBITDA fors. 

De EBITA steeg ook met 38% naar 254 mio €. Door de toevoeging van Sanoma groeide de bijdrage in de EBITA tot 172 mio €, de Belgische bedrijfswinst groeide ook mooi tot 75 mio €. Denemarken, waar de EBITA in 2019 verdrievoudigd was, viel nu door de impact van Covid-19 in EBITA-bijdrage terug tot 7 mio €.

Na betaling van licht gestegen financiële lasten en 61 mio € belastingen, groeide de nettowinst voor afschrijvingen goodwill met 39% naar 178 mio €.

Van de EBITDA werd ook 77% omgezet in operationele vrije cashflow. Als gevolg hiervan  kon de groep heel snel de voor de Sanoma-acquisitie aangegane schulden al terug afbouwen. Terwijl deze acquisitie van 460 mio € enterprise value pas in april werd gerealiseerd, steeg de netto financiële schuld negen maanden later op balansdatum slechts met 210 mio € naar 592 mio €. De leverage ratio steeg ook amper, om af te sluiten op 1,66 keer EBITDA.

Dividendpolitiek 

De groep stelt haar jaarrekening op volgens Belgian GAAP, wat onder andere een jaarlijkse afschrijving op acquisitiegoodwill inhoudt. In 2020 bedroegen die afschrijvingen 109 miljoen euro, terwijl de balanspost acquisitiegoodwill 969 miljoen euro bedraagt. De groep herneemt de dividendpolitiek, over 2020 zal een dividend worden uitgekeerd van 40 mio €, die conform Belgian GAAP reeds is verwerkt ten laste van het eigen vermogen.

Op 13 december bereikte de groep overeenstemming met Proximus m.b.t. de verkoop van Mobile Vikings voor een enterprise value van 130 mio €. Deze transactie wordt voorgelegd aan de Belgische mededingingsautoriteiten, en zal bij closing leiden tot een boekwinst, welke zal worden gereserveerd. Met de opbrengsten zal verder de netto financiële schuld nog sneller worden afgebouwd.