Onze studie over de Belgen en het nieuws

Marco Marini - Head of Research17/06/2021
9 min

Er bestaan in België maar weinig studies over de manieren waarop we, via de verschillende media, nieuws consumeren. De RTL Group voert daarom eigen onderzoek uit om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van het publiek ten opzichte van het nieuws.

Nieuws is beschikbaar op tal van online- en offline-platforms en vormt qua bereik een van de belangrijkste soorten content. Beter begrijpen hoe het publiek nieuws tot zich neemt en hoe dit gedrag zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld is dus van cruciaal belang. Daarom voeren we al drie jaar een interne studie uit met een panel van 1000 personen die representatief zijn voor 18-64-jarige Franstaligen. De laatste golf vond plaats in de tweede helft van september 2021. Hieronder leest u de belangrijkste bevindingen.

Het onderzoek omvat alle soorten nieuws, nationaal en internationaal, via radio, televisie, pers, internet en sociale media.

80% van de Franstalige Belgen waardeert het nieuws

Het eerste wat opvalt is dat Franstalige Belgen het nieuws bijzonder op prijs stellen. 80% van hen houdt van het nieuws en 28% is er zelfs een grote fan van. Het krijgt dan ook een beoordeling van 9/10 of 10/10. 8 van de 10 mensen wordt graag geïnformeerd, en dus begrijpen we ook waarom het bereik dat door dit soort content wordt gegenereerd zo hoog is. De waardering neemt toe met de leeftijd: de groep 18 tot 24 jaar is – niet verwonderlijk – het minst fan, de meest geïnteresseerde groep zijn de mensen van 55 tot 64 jaar. We merken ook op dat de waardering voor en het bereik van het nieuws vooral in coronajaar 2020 zijn gestegen, en dat ze in 2021 zijn teruggekeerd naar niveaus die meer vergelijkbaar zijn met 2019.

Grote bijval voor de klassieke media

Televisie en radio zijn de twee voornaamste informatiebronnen. 67% van de Franstaligen volgt wekelijks het tv-nieuws (wekelijkse reach); voor het radionieuws is dat 46%. Online nieuws inwinnen wordt almaar belangrijker, omdat het derde nieuwsmedium de app of website van een klassiek medium is. Het kan gaan om de app of de website van een tv-zender, radio, krant of tijdschrift. 38% informeert zich wekelijks op deze manier! In dit specifieke geval gebeurt dat vooral met een smartphone.

Natuurlijk zijn er afhankelijk van de leeftijd aanzienlijke verschillen in consumptie. Zeer jonge mensen winnen vooral nieuws in via sociale media (Facebook, YouTube of Instagram). Dit publiek is echter veel minder fan van nieuws in het algemeen. Zodra ze beginnen te werken, gaan jonge mensen zich traditioneler gedragen. Wie ouder is dan 25, wendt zich geleidelijk meer tot televisie, radio en de digitale toepassingen van de grote traditionele mediamerken, die als veel geloofwaardiger worden beschouwd. Eén merk springt er qua bekendheid heel duidelijk uit: RTLinfo. Voor de meeste mensen is dit het eerste nieuwsmerk dat in hen opkomt en dat ze spontaan citeren, dit bevestigt trouwens de hoge bereikcijfers die in de CIM-studie opgetekend worden. Het merk is bijzonder krachtig en is actief op de drie belangrijkste media: televisie, radio en digitaal.

Bezorgd over Fake News

Tot slot nog een ander interessant feit dat verklaart waarom mensen meer nieuws volgen op traditionele media (televisie, radio of digitaal via de app van een klassiek medium): 88% van de ondervraagden maakt zich zorgen (38% is erg bezorgd) over wat echt of niet echt is in het nieuws op het internet. De ontwikkeling van het fenomeen ‘fake news’ op sociale media irriteert de meeste mensen en ze zeggen dat ze veel meer vertrouwen hebben in traditionele media, online of offline, dan in sociale netwerken (zelfs de jongeren zijn die mening toegedaan).

Besluit: het publiek, en dan vooral volwassenen, vindt nieuws erg belangrijk. Onze wereld digitaliseert in sneltempo maar traditionele media blijven het goed doen vanwege hun geloofwaardigheid. Dit neemt niet weg dat ze zeer waakzaam blijven tegenover sociale media, waar foute informatie nog welig tiert.