Het beslissingsproces in de supermarkt

10/04/2022

Onlangs onderzocht Panel Inzicht het beslis- en aankoopproces van dagelijkse aankopen. Wat blijkt? Boodschappen doen verandert op veel vlakken, maar het traditionele rolpatroon blijft. 


Boodschappenlijstje

Als FMCG-merk kan je maar beter ‘vroeg in de funnel’ aanwezig zijn. Consumenten bedenken namelijk vooraf wat ze kopen: 92% gebruikt wel eens een boodschappenlijstje, bijna de helft maakt er altijd eentje. 

Het boodschappenlijstje wordt voornamelijk gaandeweg opgesteld, veelal door vrouwen die de grootste invloed uitoefenen op wat uiteindelijk moet gekocht worden. Zijn er kinderen binnen het gezin, dan hebben die ook een stem. En hoe ouder ze worden, hoe groter hun invloed. Ook aanbiedingen en promoties spelen nog steeds een belangrijke rol: bij meer dan de helft van de gezinnen beïnvloeden de aanbiedingen het weekmenu. 


Traditionele rolverdeling

De rolverdeling is nog steeds vrij traditioneel. Vrouwen hebben niet alleen de grootste invloed op het boodschappenlijstje, ze hebben ook het grootste aandeel in het doen van boodschappen én in de beslissing over welke producten gekocht worden. 


De opkomst van de online supermarkt

De online supermarkt is bezig aan een opmars: in 2020 maakte 28% er wel eens gebruik van, in 2021 steeg dat al naar 34%. De online supermarkt is vooral bij jongeren populair: 53% van hen vult de koelkast via de smartphone of laptop. Ten opzichte van 2020 wordt er ook steeds vaker gewinkeld in speciaalzaken, markten of delicatessenzaken buiten de supermarkt om. 


De rol van reclamefolders 

(Online) reclamefolders spelen zowel in de inspiratie- (20% gebruikt online folder) als in de oriëntatiefase (26%) een belangrijke rol. Naast de folders gebruiken jongeren relatief vaak specifieke apps voor korting of acties als oriëntatiebron. 


Achtergrond van dit onderzoek 

In oktober 2021 legde Panel Inzicht 500 mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 20 tot 70 jaar uit meerpersoonshuishoudens (respondenten hebben één partner en/of één of meer thuiswonende kinderen) vragen voor met betrekking tot het beslis- en aankoopproces van dagelijkse producten.