DPG Media tekent Charter Inclusiviteit

08/03/2022

Op de vooravond van Internationale Vrouwendag, maandag 7 maart, heeft DPG Media een Charter Inclusiviteit ondertekend. Dit markeert een grote stap in de inclusiviteits- en diversiteitsdoelstellingen van het mediabedrijf. DPG Media verbindt zich ertoe nog meer werk te maken van inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer en in haar mediaproducten en rolt daarvoor een concreet actieplan uit.

Het Charter Inclusiviteit werd ondertekend door Kris Vervaet, CEO DPG Media België, alle leden van het Belgische directiecomité, de hoofdredacteurs en de channel managers van DPG Media. Dat gebeurde in het bijzijn van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle.

Kris Vervaet, CEO DPG Media België: “Met dit charter willen we aantonen dat het ons als bedrijf menens is om stappen voorwaarts te zetten op vlak van inclusiviteit, diversiteit en sociale veiligheid. Deze oprechte, concrete ambitie willen we via het charter delen met al onze medewerkers én met belangrijke partners zoals adverteerders en uiteraard met al onze lezers, kijkers en luisteraars. Ik merk intern en in de buitenwereld een heel groot draagvlak voor deze thematiek en dat bevestigt dat we de juiste stappen voorwaarts aan het zetten zijn."

Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media: “Mediabedrijven moeten herkenbaar zijn voor alle Vlamingen. Inclusiviteit en diversiteit zijn daarbij essentieel: zowel in het personeelsbestand als op het scherm. Onze samenleving wordt steeds diverser. Het is heel belangrijk dat onze mediabedrijven mee evolueren. Ik ben verheugd dat DPG Media hier mee aan de kar trekt.”

Diverse en inclusieve organisatie

Het Charter Inclusiviteit richt zich op meerdere dimensies van diversiteit: diversiteit van denken, doen, culturele achtergrond, gender, seksuele geaardheid… Bovendien zet DPG Media in op een veilige werkomgeving en bewustwording rond de kracht van verschillen. Door te bouwen aan deze diverse en inclusieve organisatie wil DPG Media, zo stelt het charter, ‘alle Belgen representeren en de verschillende standpunten en invalshoeken in woord en beeld brengen’.

Concrete acties

Om de verbintenissen die werden opgelijst in het charter te realiseren riep DPG Media een Task Force Inclusiviteit in het leven. Deze Task Force maakt jaarlijks een plan van aanpak waarin de doelstellingen, investeringen en concrete verantwoordelijkheden helder zijn uitgewerkt.

Mediabedrijven moeten herkenbaar zijn voor alle Vlamingen. Inclusiviteit en diversiteit zijn daarbij essentieel: zowel in het personeelsbestand als op het scherm.

Benjamin Dalle
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media

Kris Vervaet: “Als grootste mediabedrijf van België dragen we de verantwoordelijkheid om zowel in onze organisatie als in onze media diversiteit uit te stralen. Deze ambitie is er altijd al geweest maar sinds enkele maanden werken vier werkgroepen achter de schermen met grote focus en daadkracht op een aantal trajecten. Onze rekruteerders schrijven sindsdien bewuster inclusievere vacatures uit, onze nieuwsmedia brengen meer diversiteit in beeld en woord en bij het maken van tv-programma's wordt er meer dan ooit rekening gehouden met de diverse samenleving die we zijn. Ik kijk alvast uit naar de volgende stappen die er zullen gezet worden."