Audio Observer

13/12/2021
10 min

Tijdsbudgetstudies zijn erg nuttig om gedragsveranderingen te volgen. Sinds de jaren 90 werden er tal van dergelijke studies uitgevoerd.

De laatste drie waren de Life Observer 2018, die het leven van de gemiddelde Belg analyseert aan de hand van zijn dagelijkse activiteiten, maar ook de Audio Observer 2017 en de Video Observer 2018, die specifiek gericht waren op de soorten audiovisuele content die we de hele dag door gebruiken. Deze laatste twee onderzoeken komen steeds vaker voor in andere landen. Ze worden vaak “Share of Ear” of “Share of Eye” genoemd. Onze laatste Audio Observer dateerde al van 2017. In de afgelopen vier jaar is het luistergedrag sterk veranderd en door de pandemie is die evolutie in een stroomversnelling geraakt. Het werd dus tijd voor ons om de studie te herhalen.

Lees het volledige dossier >