Werking Kranten & Magazines

Alles omtrent het reserveren van (media)campagne en aanleveren van materialen

1. KRANTEN

Aanvragen campagne
De regel is first in, first served. Je kan op elk ogenblik een advertentie reserveren. Hou daarbij altijd rekening met de beschikbaarheid van het product en respecteer de reservatiedeadlines zoals op de site vermeld. Voor advertenties in de basiskrant of weekendbijlagen gelden de deadlines uit de tabel. Deze deadlines gelden enkel voor reguliere advertenties. Neem contact met ons op indien u een creatieve advertentie wenst of wilt adverteren in een special. Een boeking is pas geldig als we een getekende bestelbon - volledig ingevuld –ontvangen hebben, inclusief de contactgegevens van de contactpersoon voor het materiaal.

Reservatie per e-mail: print.sales@dpgmedia.be

Optiepolitiek
Opties moeten ten laatste 3 werkdagen voor reservatiedeadline bevestigd worden. Opties blijven gedurende 10 werkdagen geldig, en mogen maar één keer verlengd worden voor een bijkomende periode van 10 werkdagen. Een optie kan maximaal 12 maanden vóór de verschijningsdatum genomen worden. DPG Media behoudt in alle gevallen het recht om te bepalen of een optie toegekend mag worden of niet, o.a. in functie van de beschikbare ruimte. Een getekende bon voor één van onze producten waarop al een optie genomen werd, geeft de eerste optienemer de tijd om zijn optie te bevestigen. De termijn hiervoor is 48u. Indien de eerste optie niet bevestigd wordt, kan de nieuwe bestelling doorgaan. Wordt een optie niet tijdig bevestigd dan kan DPG Media geen garantie van verschijnings- of startdatum, noch (voorkeur)plaatsing geven.

Uitzonderingen op optiepoltiek
Bij onvoorspelbare Top Topicals is flexibiliteit mogelijk voor kranten: bevestiging mogelijk tot dag voor verschijning, tot 12.00 u. ’s middags
Voor creatieve formules geldt de 10 dagen regel niet, gezien de deadlines voor levering van blanco’s en definitieve exemplaren.
Wanneer een creatieve formule gereserveerd wordt, heeft deze voorrang op de geldende regels voor de toekenning van covers.

Een campagne wijzigen
Een campagneperiode wijzigen kan tot 3 werkdagen voor deadline reservatie. Een producttype/formaat of speciale plaatsing wijzigen kan enkel mits akkoord van je accountmanager bij DPG Media en dat ten laatste 3 werkdagen voor deadline reservatie.

Bewijsnummers
Wij leveren altijd gratis een digitaal bewijsnummer van de titel waarin de advertentie verschenen is.

Deadlines en aanleveringsvoorwaarden
Kranten: 2 werkdagen voor verschijning in de dagkrant. Voor alle bijlagen geldt een langere termijn.

Aanleveren materiaal

Niet drukklaar materiaal
DPG media biedt de mogelijkheid om uw advertentie op te laten maken door onze grafische cel. U kunt losse onderdelen van de advertentie digitaal aanbieden via AdPoint. Het gaat dan in de meeste gevallen om foto’s, logo’s of losse teksten.

Toegelaten software voor de verschillende componenten:
- Photoshop CS5 (minimum. 200 dpi, Jpeg)
- Illustrator CS5 (eps, fonten omzetten in lettercontouren/vectoren)
- Word, Powerpoint en Excel dienen enkel voor aanlevering teksten
- 3 dagen voor materiaaldeadline drukklaar (materiaal aanleveren via AdPoint)

Drukklaar materiaal
De Persgroep ondersteunt de Belgische ‘Medibel+ standaard’ voor het aanleveren van advertenties in het Adobe Acrobat (pdf) formaat. Wij verwijzen u naar de site van Medibel+ voor meer info www.medibelplus.be

U vindt er naast een uitgebreide handleiding ook de exportprofielen voor de actuele grafische pakketten. Let daarbij op dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen kranten en magazines.

In de naamgeving van uw bestand dient u volgende zaken te voorzien:
- Klant
- Publicatie
- Verschijningsdatum
- ICC profile, IsoCoated of IsoNewsPaper (IC of INP)

Hoe aanleveren?
Via de link naar ons aanleverplatform AdPoint die u terugvindt in de reservatiemail.

Voor vragen ivm aanlevering en/of technische drukkarakteristieken van onze drukpersen kunt u contact opnemen met het Prepress Team op het nummer 09/353.48.18

2. MAGAZINES

Aanvragen campagne
De regel is first in, first served. Je kan op elk ogenblik een advertentie reserveren. Hou daarbij altijd rekening met de beschikbaarheid van het product en respecteer de reservatiedeadlines zoals op de site vermeld.

U kunt uw advertentieruimte reserveren per e-mail. Hoe eerder u reserveert voor de thema’s, des te meer wij rekening kunnen houden met uw plaatsingswensen.
Neem contact met ons op indien u een creatieve formule wenst of wilt adverteren in een special.

Een boeking is pas geldig als we een getekende bestelbon - volledig ingevuld –ontvangen hebben, inclusief de contactgegevens van de contactpersoon voor het materiaal.

Reservatie per e-mail: print.sales@dpgmedia.be

Optiepolitiek
Opties blijven gedurende 10 werkdagen geldig, en mogen maar één keer verlengd worden voor een bijkomende periode van 10 werkdagen. Een optie kan maximaal 12 maanden vóór de verschijningsdatum genomen worden. DPG Media behoudt in alle gevallen het recht om te bepalen of een optie toegekend mag worden of niet, o.a. in functie van de beschikbare ruimte. Een getekende bon voor één van onze producten waarop al een optie genomen werd, geeft de eerste optienemer de tijd om zijn optie te bevestigen. De termijn hiervoor is 48u. Indien de eerste optie niet bevestigd wordt, kan de nieuwe bestelling doorgaan. Wordt een optie niet tijdig bevestigd dan kan DPG Media geen garantie van verschijnings- of startdatum, noch (voorkeur)plaatsing geven.

Uitzonderingen op optiepoltiek
Voor creatieve formules geldt de 10 dagen regel niet, gezien de deadlines voor levering van blanco’s en definitieve exemplaren.
Wanneer een creatieve formule gereserveerd wordt, heeft deze voorrang op de geldende regels voor de toekenning van covers.

Een campagne wijzigen
Een campagneperiode wijzigen kan tot 3 werkdagen voor deadline reservatie. Een producttype/formaat of speciale plaatsing wijzigen kan enkel mits akkoord van je accountmanager bij DPG Media en dat ten laatste 3 werkdagen voor deadline reservatie.

- Magazines en specials: er gelden specifieke deadlines per magazine/special.

- Creatieve formules: klik hier > per titel vind je meer info over de creatieve formules die mogelijk zijn.

Bij het niet respecteren van de deadlines, worden verschijningsdatum/startdatum en voorkeurplaatsing niet meer gegarandeerd. Mogelijk zal je campagne bijgevolg later of niet opgestart worden. Dit kan zonder voorafgaande verwittiging.

Coverpagina’s, prima posta-plaatsingen en speciale formules kunt u niet annuleren.

Aanleveren materiaal
Niet drukklaar materiaal
DPG Media biedt de mogelijkheid om uw advertentie op te laten maken door onze grafische cel. U kunt losse onderdelen van de advertentie digitaal aanbieden via AdPoint. Het gaat dan in de meeste gevallen om foto’s, logo’s of losse teksten.

Opmaak advertentie door Grafische Cel.

Toegelaten software voor de verschillende componenten:
- Beelden: Photoshop jpeg of tiff (min. 225 dpi = hoge resolutie), geen png, geen zip-files
- Logo’s: Illustrator eps (fonten omzetten naar lettercontouren)
- Tekst: Word (docx)

Materiaal deadline komt mee met de automatische mail van het advertentiesysteem.

Drukklaar materiaal
Wij ondersteunen de Belgische ‘Medibel+’ standaard voor het aanleveren van advertenties in het Adobe Acrobat (pdf) formaat. Meer info hierover vindt u op www.medibelplus.be

Naast een uitgebreide handleiding vindt u er ook de exportprofielen van de actuele grafische pakketten. Opgelet, er wordt hiervoor een onderscheid gemaakt tussen kranten en magazines.

In de naamgeving van uw bestand dient u volgende zaken te voorzien:
- Klant
- Publicatie
- Verschijningsdatum
- ICC profile, IsoCoated of IsoNewsPaper (IC of INP)

Hoe aanleveren
Via de link naar ons aanleverplatform die u terug vindt in de reservatiemail.

Voor vragen ivm aanlevering en/of technische drukkarakteristieken van onze drukpersen kunt u contact opnemen met het Prepress Team op het nummer 09/353.48.18.