4 concrete tips om jouw native ad impactvol te maken

14/12/2021

Recent onderzoek van DPG Media Advertising bevestigt opnieuw dat native advertising niet als storend ervaren wordt. Aan de hand van online enquêtes werd er gepeild naar attitudes tegenover native advertenties. En er is nog meer goed nieuws voor jou, want de impact van een native ad blijkt afhankelijk van een aantal te beïnvloeden factoren. Factoren die jij kan optimaliseren na het lezen van dit artikel.

Onder native advertising verstaan we betalende reclamecontent op het platform van een uitgever, bijvoorbeeld hln.be of demorgen.be. Het verschil met een gewone advertentie is dat de native ad is opgesteld in de stijl en tone of voice van de redactionele content.

Het onderzoek

In samenwerking met UAntwerpen verzamelde DPG Media 928 respondenten voor een survey van een 15-tal minuten. We toonden de bezoekers een native ad op de site van HLN en De Morgen (zie voorbeeld onderaan het artikel), en daarover kregen ze een aantal vragen. We peilden naar de attitudes en gedragsintenties tegenover de advertentie en adverteerder. Er werd een thema voor de advertenties gekozen dat relevant is voor een voldoende grote groep mensen: fietsen.

De native ad zelf toonden we in een aantal variaties: 

  • Informatieve of commerciële boodschap

  • Private of publieke adverteerder

  • Indirecte of directe link van de adverteerder met het thema (fietsen)

Op basis van de antwoorden op vragen die peilden naar de attitude t.o.v. de advertentie en het merk, het waardeoordeel en de aanvaarding werd een attitude-score tegenover het merk berekend, van 1 (zeer slecht) tot 7 (zeer goed). 

Native ads zijn niet storend

Het belangrijkste inzicht uit het onderzoek: native advertising wordt niet als storend ervaren. Over het algemeen genomen was de attitudescore 4 op 7, neutraal dus. Ook eerder onderzoek van DPG Media toonde trouwens al aan dat 86% van de lezers openstaat voor native advertising als de content kwaliteitsvol is en het correct gelabeld is als advertentie.

Dat het geen 6 of 7 scoort, is normaal. Gezien de aard van de content -native advertenties blijven nog steeds reclame- is een score van 4 op 7 dus zeer goed.

Tips om de impact van jouw native ad te maximaliseren

Nog meer goed nieuws uit het onderzoek is dat er verschillen zitten in de houding van surfers als we een aantal variabelen naast elkaar leggen. Dat betekent dus dat je die attitude kan beïnvloeden door je native ad te optimaliseren. Deze 4 concrete tips helpen jou om de impact te vergroten.

Tip 1: optimaliseer je boodschap

In het onderzoek vergeleken we ads met een informatieve boodschap met ads met een commerciële boodschap. Daaruit bleek dat een informatieve boodschap, met dus focus op een thema, beter scoort dan wanneer er gefocust wordt op het product of de dienst. Dat is niet zo vreemd, aangezien we bij een commerciële boodschap sneller het gevoel hebben dat de adverteerder ons iets wil verkopen. Als private adverteerder kies je dus beter voor een minder commerciële aanpak.

Tip 2: private adverteerder? Denk goed na over het thema

Minder doorslaggevend, maar toch het vermelden waard is de link van de adverteerder met het thema. Een fietsenwinkel die het over fietsitems heeft bijvoorbeeld, kan als minder positief worden ervaren vanwege een directere link van de adverteerder met het thema. Een indirecte link geeft een betere attitudescore, althans, in de private sector. De gepercipieerde intentie om iets te willen verkopen, zal hier opnieuw een rol spelen. Als het gaat om de publieke sector, is een directe link net iets positiever. Dat zou kunnen wijzen op het belang van gepercipieerde expertise. Het lijkt dus ook belangrijk dat je publiek je nog steeds een relevante stem vindt voor een bepaald thema.

Samengevat: private adverteerders gebruiken best een insteek die niet te hard gelinkt is aan wat ze verkopen. Het boodschaptype blijft wel een belangrijkere factor en kan al veel oplossen. Publieke adverteerders hebben meer vrijheid in keuze van boodschap en thema. Probeer alleszins je rol als expert uit te spelen en relevant te blijven. 

Tip 3: private adverteerder? Dan heb je meer ruimte om te optimaliseren

Publieke adverteerders kregen in het onderzoek een hogere attitudescore dan private adverteerders. Daar is een logische verklaring voor: je bezoeker zal een ad van een private adverteerder sneller interpreteren als een poging om iets te verkopen. Daar heeft een publieke adverteerder uiteraard veel minder last van. Belangrijk is dat met de juiste boodschap- en themakeuze een private adverteerder een betere attitudescore kan halen dan een publieke adverteerder. Als private adverteerder heb je dus meer optimalisatiemarge.

Tip 4: maak het relevant!

Het is een beetje een open deur intrappen, maar als een native ad relevant is voor de bezoeker, is de attitudescore duidelijk beter. Het mag niet verbazen dat een native ad over fietsaccessoires meer gesmaakt wordt door fietsende mensen dan door iemand die nooit fietst. Bij DPG Media zijn de buying modellen erop gericht dat de kans groter is dat de mensen die de artikels lezen ook een persoonlijke link hebben met het thema. Je betaalt immers alleen voor clicks op artikelboxen, of als er een bepaald percentage van het artikel gelezen is.

Samengevat: native advertising heeft impact

Native advertising heeft impact en wordt als positief ervaren. Als adverteerder kun je die impact maximaliseren door je boodschap en thema slim te kiezen, en rekening te houden met je rol als private of publieke adverteerder. De factoren die jouw native ad succesvol maken, zijn immers specifiek aan de adverteerder. Dankzij ons onderzoek weet je nu welke factoren dit zijn, en heb jij nu alle tools in handen om je native ad te optimaliseren.

Bijlage: voorbeeld van native ad die respondenten te zien kregen