3 misvattingen over native advertising

01/03/2022

Native advertising is misleidend of storend voor de lezer

Denk je dat een native artikel overloopt van verkooppraatjes en merkvermeldingen? Niet dus! Om ervoor te zorgen dat we een aangename leeservaring bewaren, richten we ons op drie pijlers.

1. Transparantie

Een van de voordelen van native advertising is dat jouw boodschap zich bevindt in een betrouwbare omgeving. Het is dan ook van groot belang dat het vertrouwen van de lezer niet wordt beschadigd. Daarom voegen we bij elk native stuk een label toe om aan te tonen dat het over een gesponsord artikel gaat. Dat je de lezer hier niet mee afschrikt, blijkt uit een enquête van Universiteit Antwerpen & de Persgroep Advertising (2016). Het onderzoek toonde aan dat 86% van onze lezers openstaat voor branded content, als die correct gelabeld en kwalitatief is.

2. Relevantie

Je wilt dat de lezer sterk betrokken is bij de content, want dit zal positief reflecteren op de adverteerder in kwestie. Dat zal enkel het geval zijn als de tekst echt relevant is voor de lezer. Of het nu om een informatief of inspirerend stuk gaat, het uitgangspunt is altijd om waardevolle content te creëren die de doelgroep zal smaken. Onze analyses van native post-tests (2016-2019) tonen bovendien aan dat relevante content aanzet tot actie ondernemen. Zo geeft 20% van de respondenten aan meer informatie te zoeken over het merk, na in contact te zijn geweest met een native campagne. 10% van de respondenten gaat zelfs over tot een aankoop!

3. Focus op de lezer

Less is more: we vermijden steeds een overdaad aan merkpromotie, zodat de lezer niet gestoord wordt. Het stuk moet vlot integreren in de omgeving, waarbij we steeds uitkijken voor de balans tussen redactionele en native content. Ook de schrijfstijl wordt afgestemd op de doelgroep, in plaats van op de tone of voice van het merk. De focus zal altijd op de lezer blijven liggen. 

Download hier de onepager ‘The Power of Native’ voor meer informatie

De resultaten van native advertising zijn moeilijk te meten

Net als bij andere vormen van advertising, krijg je bij afloop van de campagne een rapport met alle kwantitatieve gegevens. Denk bijvoorbeeld aan het aantal lezers dat je campagne te zien kreeg, het profiel van de lezers of de time spent on page.

Bovendien kan je na de campagne een kwalitatieve post-test aanvragen. Bij zo’n post-test wordt nagegaan of je native campagne het gewenste resultaat heeft behaald door een enquête af te nemen. De steekproef bestaat uit een selectie van mensen die de content gelezen hebben versus mensen die de content niet gelezen hebben. Zo kunnen we het effect op merkbekendheid, merkimago en activatie (aanzet tot aankoop) nagaan.

Native advertising vraagt veel tijd van mij als adverteerder

Native advertising is een intensiever proces dan een banner of pre-roll video op je website plaatsen. Het is een strategische vorm van storytelling waarbij er tijd voorzien moet worden voor research, invalshoeken zoeken, contentcreatie, enzovoort. Maar als adverteerder kan je gelukkig rustig achteroverleunen! Eens we jouw briefing ontvangen, hoef je enkel nog tijd te reserveren voor de geplande feedbackrondes. Een project manager wordt jouw single point of contact en zorgt ervoor dat alles in goede banen wordt geleid: van een realistische retroplanning tot het contact met journalisten en fotografen.

Het proces verloopt in 5 stappen: 

  1. Briefing: Welk doel heb je voor ogen? Wie is de doelgroep? Wat is de boodschap? Wij ontvangen jouw briefing en gaan hiermee aan de slag.

  2. Concept: Strategen schrijven de grote lijnen uit voor een sterk mediaplan en contentmanagers denken na over de inhoud.

  3. Creatie: Bij een officiële go briefen wij de geschikte journalisten, fotografen of videoteam. Zij creëren de content zoals voorzien in het concept.

  4. Publicatie: Jouw campagne gaat live met het afgesproken traffic- en mediaplan.

  5. Evaluatie: Na afloop van de campagne krijg je een rapport met alle kwantitatieve gegevens.

Download hier de onepager ‘Your native campaign in 5 steps’ voor meer informatie

Geprikkeld om je aan native advertising te wagen? Wij schrijven graag mee aan jouw verhaal! Neem vrijblijvend contact op met onze native cel voor meer informatie.