Corporate Governance

 

 

 

Corporate Governance

Raad van Bestuur DPG Media Group

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene strategie, keurt jaarlijks de werkings- en investeringsbudgetten goed, ziet toe op de financiële gang van zaken en beslist over eventuele acquisities. De raad vergadert minstens vier keer per jaar volgens een vastgesteld schema, met extra samenkomsten wanneer het belang van de groep dat vereist. Hoewel de beslissingen van de raad volgens de statuten in beginsel bij meerderheid worden genomen, gebeurt dat in de praktijk per consensus.

Remuneratiecomité

Auditcomité

Verantwoordelijkheden van het Remuneratie- en Auditcomité

In de schoot van de raad zijn twee specifieke comités opgericht. Het Remuneratiecomité beoordeelt de vergoedingspolitiek van de voornaamste directie- en kaderleden van de groep. Het is samengesteld uit Ludwig Criel, Jeanine van der Vlist en Christian Van Thillo. Het Auditcomité waakt over de opstelling van de rekeningen en over de interne en externe controleprocedures. Het Auditcomité bestaat uit voorzitter Ieko Sevinga, Emmanuel Van Thillo, Bernadette de Bethune en Christophe Convent.

Raad van Commissarissen DPG Media Nederland

Raad van Bestuur Berlingske Media