Veilige & inclusieve organisatie

DPG Media wil een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt en kan meedoen op elk niveau. Daarnaast willen we als mediabedrijf een afspiegeling zijn van de samenleving.

Werkgroepen & projecten

Via verschillende werkgroepen en projecten maken we inclusiviteit concreet. Van een duidelijk actieplan bij de rekrutering van nieuw talent tot meer inclusiviteit bij onze nieuwsmedia en entertainmentprogramma’s.

Veilige omgeving

We willen dat medewerkers in een prettige, maar ook veilige omgeving hun werk kunnen doen. Hiervoor houden we rekening met onveiligheid vanuit de buitenwereld: online bedreigingen, onveilige situaties op straat of ongenode gasten op de redactievloer.

Geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag

Ook intern is er voor grensoverschrijdend gedrag geen enkele ruimte. Er zijn diverse procedures, vertrouwenspersonen en initiatieven om ervoor te zorgen dat wie zich onveilig voelt, dit ook kenbaar kan maken en er ingegrepen kan worden.

Inclusiviteit als ankerpunt

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat teams met diverse medewerkers (gender en etniciteit) gemiddeld 25 tot 35% beter scoren qua bedrijfsresultaat. Ook in de bedrijfsvisie is inclusiviteit daarom een belangrijk ankerpunt voor DPG Media.

Hier zetten we onze handtekening onder

Zowel in Nederland als België werden handtekeningen gezet onder een Charter Inclusiviteit. Met deze handtekeningen laten we zien dat ons werk hieraan ‘here to stay’ is.

In Nederland: Charter Inclusiviteit ondertekend

Het Charter Diversiteit in Nederland is een initiatief van Diversiteit in Bedrijf (onderdeel van de SER). Met de ondertekening en het bijbehorende plan van aanpak, maken we concrete afspraken over wat we willen realiseren en wanneer.

Sharita Boon, voorzitter Netwerk voor Diversiteit en Inclusie: "Met de ondertekening van het charter zegt DPG Media als werkgever: we maken ons hard voor een meer diverse en inclusieve organisatie. Willen wij als mediabedrijf heel Nederland aanspreken, dan zouden wij ook heel Nederland moeten vertegenwoordigen. En dat niet alleen; een inclusieve organisatie geeft meer ruimte voor verschillende perspectieven en talenten en dat leidt tot meer creativiteit en innovatie. Iedereen kan zich welkom en veilig voelen bij DPG Media. Dat maakt deze ondertekening zo belangrijk, we zijn klaar voor de volgende stap, waarin we niet alleen intern onze commitment uitspreken, maar ook naar de buitenwereld gaan staan voor dit belangrijke thema."

thumbnail

Ondertekening Charter in Nederland

In België: Charter Inclusiviteit én sectorcharter tegen grensoverschrijdend gedrag

Ook in België heeft DPG Media een Charter Inclusiviteit ondertekend. Zo verbinden we ons ertoe nog meer werk te maken van inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer en in onze mediaproducten. Daarvoor rollen we een concreet actieplan uit met 4 werkgroepen die concreet aan de slag gaan.  Het Charter Inclusiviteit richt zich op meerdere dimensies van diversiteit: diversiteit van denken, doen, culturele achtergrond, gender, seksuele geaardheid… Bovendien zet DPG Media in op een veilige werkomgeving en bewustwording rond de kracht van verschillen. Door te bouwen aan deze diverse en inclusieve organisatie wil DPG Media, zo stelt het charter, ‘alle Belgen representeren en de verschillende standpunten en invalshoeken in woord en beeld brengen’.

Daarnaast engageerde DPG Media zich ook voor het sectorcharter rond grensoverschrijdend gedrag met een actieplan om dit probleem in de mediasector beter en sneller aan te pakken. Het plan kwam tot stand met de mediaspelers en Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle. De klemtoon ligt op preventie, er wordt daarom sterk ingezet op vormingen van zowel vertrouwenspersonen als omstanders.

Kris Vervaet, CEO van DPG Media België, ondertekend het sectorcharter


Zo maken we ons engagement concreet

De grootste uitdaging na het ondertekenen van een charter? Zorgen dat er in de praktijk iets verandert. Zo pakken we dat aan.

In Nederland: Netwerk Diversiteit en Inclusie

‘Put your money where your mouth is’ (geen woorden, maar daden), is het motto van het Netwerk Diversiteit en Inclusie binnen DPG Media. Meer dan vijftig enthousiaste medewerkers, een dwarsdoorsnede van de organisatie, hebben zich verenigd in het netwerk Diversiteit en Inclusie, met de directeur Organisatie als sponsor in de board. Het doel van het netwerk is om de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie binnen DPG Media te agenderen, te faciliteren en te versnellen. Daardoor veranderen er niet alleen  concrete zaken, maar het topic staat ook hoog op de agenda. De eerste stappen zijn gezet met de inrichting van een veilige omgeving met vertrouwenspersonen, belangrijke stappen naar een meer inclusieve organisatie en managementlaag en merken die bewust actief zijn op inclusiviteit. 


Aya en vrienden steken zebrapad over
thumbnail

In België: 4 werkgroepen en overkoepelende taskforce 

Een overkoepelende taskforce en vier vakgroepen zetten het engagement rond inclusiviteit en sociale veiligheid om in concrete plannen. Er is een werkgroep die focust op inclusiviteit binnen entertainment die een zichtbaar verschil wil maken op televisie en in midforms. De werkgroep inclusieve nieuwsmedia onderneemt actie zodat àlle mensen zich kunnen herkennen in onze titels en media. De werkgroep sociale veiligheid focust op het interne vangnet en een cultuur van open feedback. Tot slot is er een werkgroep die inclusief rekruteren onder de loep neemt. Deze werkgroepen worden opgevolgd door de algemene taskforce inclusiviteit die ook verslag uitbrengt.