Vijf promovendi gaan bij DPG Media onderzoek doen naar A.I.

Een artikel door Lars Anderson en Gerbert Van Loenen

Het moment kan eigenlijk niet beter. Drie jaar geleden al legde data manager Sven van Egmond met een (inmiddels vertrokken) collega van DPG de eerste contacten met universiteiten om de mogelijkheden te verkennen voor een samenwerking tussen DPG en de wetenschap. Deze zomer, op de piek van de hype rond generatieve AI, gaat de samenwerking daadwerkelijk van start en worden vijf promovendi aangesteld binnen het bedrijf. Drie posities zijn al ingevuld, twee staan nog open, waaronder deze positie waar tot 1 september op gesolliciteerd kan worden.

Met wie werken we samen? Misschien even beginnen bij het begin: het wetenschappelijk onderzoek naar AI in Nederland wordt aangevoerd door het ICAI, het Innovation Center for Artificial Intelligence. In hun eigen woorden:

ICAI is een nationaal initiatief gericht op gezamenlijke talent- en technologieontwikkeling tussen academische instellingen, industrie en overheidsorganisaties.

Zie het als een netwerk van onderzoekslaboratoria, waarbij elk lab zich richt op een specifiek onderzoeksgebied. Voor de komende vijf jaar is er door bedrijven en overheid 87 miljoen euro vrijgemaakt waarmee zeventien labs gefinancierd gaan worden. (Lees hier een interview met Maarten de Rijke, chef ICAI, over wat ze precies doen.)

Eén van die labs is het Responsible Media Lab (REM Lab), waarin DPG Media gaat samenwerken met het Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). DPG investeert één miljoen euro in dit lab, een ander deel komt uit subsidiegelden van de overheid.

Het doel van dit lab is om de mogelijkheden te onderzoeken van AI-gedreven oplossingen voor de media. Denk aan professionalisering, nieuwe bedrijfsmodellen en manieren om interactie aan te gaan met het publiek. (Bron REM Lab.)

De vijf PhD-posities richten zich op de volgende onderwerpen:

  1. Juridische aspecten van het gebruik van (generatieve) AI in de media. Kernvraag: Hoe vertalen we de wettelijke eisen van transparantie en verklaarbaarheid voor aanbevelingssystemen voor nieuws.

  2. Het uitleggen van aanbevelingen (recommendations). Kernvraag: Hoe kunnen aanbevelingen van algoritmische resultaten, journalistieke keuzes en bedrijfsregels op een begrijpelijke manier aan gebruikers worden uitgelegd?

  3. Synergieën tussen platformen. Kernvraag: Hoe identificeren we nieuwe meetwaarden (metrics) om netwerkeffecten te meten binnen en tussen platformen die helpen nieuwe synergieën tussen platformen te voorspellen.

  4. Netwerkperspectief op de inhoud en het gedrag van gebruikers. Kernvraag: welke rol heeft media-inhoud op de voorkeuren en het gedrag van het publiek.

  5. Het genereren van inhoud (content). Kernvraag: Kan neurale NLG (natural language generation) kwalitatief, betrouwbaar, configureerbaar nieuws produceren? Betrouwbaarheid vereist duidelijk, feitelijk, relevant en ethisch nieuws. Kwaliteit betreft lezersvoldoening en minimale redactietijd. Configureerbaarheid geeft redacteuren de mogelijkheid om stijl en structuur van de inhoud te personaliseren.

De vijf PhD’s zullen vier tot vijf jaar onderzoek doen binnen dit lab, en deels (minimaal een dag per week) werkzaam zijn vanuit Den Bosch en hun kennis delen binnen het bedrijf. DPG biedt de context, de data en infrastructuur die nodig zijn voor de onderzoeksprojecten. De onderzoekers kunnen werken met een panel van ongeveer vijftigduizend gebruikers van DPG.